Archeologische resten gevonden in Heiloo

(23 maart 2020)

Tijdens archeologisch onderzoek eind 2019 zijn op de hoek van de Lagelaan en de Oosterzijweg in Heiloo honderden resten gevonden uit verschillende eeuwen.

De vondsten zijn onder andere waterputten, aardewerk en de fundering van een kelder. Bijzonder zijn een houten kaasvorm en een gouden 15e-eeuwse munt.

Archeologische vondsten

12e-eeuwse boerderij

Archeologen van Hollandia Archeologen hebben in opdracht van de provincie Noord-Holland en de gemeente Heiloo, Castricum en Alkmaar, archeologisch onderzoek gedaan. Daarbij zijn honderden fragmenten aardewerk en dierlijk botmateriaal verzameld en kleinere hoeveelheden metaal, glas, hout en natuur- en baksteen.

Ook is de fundering van een kelder uit de 16e of 17e eeuw opgegraven. Onder deze kelder lag een sloot uit de 12e of 13e eeuw, blijkt uit het gevonden aardewerk. Er zijn kuilen ontdekt, waar ooit de palen van een boerderij in stonden. Aannemelijk is dat hier een houten 12e-eeuwse boerderij heeft gestaan, met een omvang van 6 bij 22 meter.

Waterputten

Er zijn 9 waterputten opgegraven, uit verschillende perioden: zowel uit 16e of 17e eeuw als uit de middeleeuwen. De oudste waterput komt uit de 12e eeuw. Waterputten bevonden zich op de erven van boerderijen.

Veenwinning

In de middeleeuwen werd veen gewonnen op deze locatie. Dat is duidelijk geworden door de aanwezigheid van grote kuilen, die in het veen waren gegraven, met name aan de oostkant van het terrein. Ook zijn veendammetjes ontdekt, die wateroverlast voorkwamen.

Proefsleuvenonderzoek

Tijdens een proefsleuvenonderzoek begin 2019 bleek dat archeologische resten aanwezig waren op de hoek van de Lagelaan en Oosterzijweg in Heiloo. De resten zijn in september 2019 tijdens een opgraving uitgebreider onderzocht, wat bijzondere vondsten opleverde. De vondsten worden verder onderzocht op betere informatie over datering, over de mensen en hoe zij leefden. De vondsten liggen in het depot van het Huis van Hilde. Huis van Hilde bepaalt welke stukken wanneer tentoon worden gesteld.