Bereikbaarheid Waterland N247 gaat volgende fase in

(30 maart 2020)

De gunningsfase van de aanbesteding voor het project Bereikbaarheid Waterland N247 is vrijdag 27 maart 2020 officieel gestart. De aanbestedingsdocumenten zijn gereed en inmiddels aan de potentiële inschrijvers toegezonden.

De N247 bij Waterland.

Het ontwerp voor het project is in nauw overleg met alle belanghebbenden tot stand gekomen. De provincie sprak de afgelopen maanden tijdens de aanbestedingsperiode op een zeer prettige manier met 4 marktpartijen over het project. 

Planning

Met de start van de gunningsfase verwacht de provincie dat de opdracht kort na de bouwvak aan de geselecteerde inschrijver wordt verleend. Daarna start een periode van voorbereiding. Daarin werkt de aannemer onder meer haar ontwerpen verder uit tot een definitief ontwerp en vervolgens een uitoeringsontwerp. Naar verwachting starten zij medio 2021 met de eerste buitenactiviteiten, maar dat is natuurlijk ook afhankelijk van de planning en fasering van de aannemer.

Bereikbaarheid Waterland N247

De provincie en de Vervoerregio Amsterdam werken samen met de gemeenten Waterland, Purmerend, Edam-Volendam en Amsterdam aan de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid in de regio Waterland. Zij vormen samen de stuurgroep en zijn opdrachtgever van dit project.
 
Fietsers, automobilisten, reizigers in het openbaar vervoer en de inwoners van de gemeenten, hebben allen behoefte aan een bereikbaar én veilig Waterland. Samenwerkende overheden in diverse deelprojecten aan de N235 en N247 zorgen dat de bereikbaarheid en de verkeersveiligheid verbeteren. Zij willen hierbij de leefbaarheid en natuurwaarden van de mooie regio Waterland niet aantasten, maar behouden en waar mogelijk versterken.