Communiqué Stuurgroep Duinpolderweg 25 maart 2020

(26 maart 2020)

Stuurgroep Duinpolderweg bespreekt voorgenomen besluit provincie Noord-Holland

Communiqué Stuurgroep Duinpolderweg 25 maart 2020

Op 25 maart is de Stuurgroep Duinpolderweg via een conference call bij elkaar gekomen voor het vervolg van de vergadering van 12 februari. Tijdens deze Stuurgroep is gesproken over het voorgenomen besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland om uitsluitend de (Nieuwe) Bennebroekerweg in Haarlemmermeer op te waarderen en de overige delen van de Duinpolderwegroute niet uit te voeren.

De Zuid-Hollandse partijen, de gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam betreuren dat de provincie Noord-Holland niet meer voor een totaaloplossing voor de bereikbaarheid van Haarlemmermeer en de Bollenstreek kiest. Na definitieve besluitvorming in Provinciale Staten van Noord Holland over het voorgenomen besluit zullen de diverse partijen zich beraden hoe de provincie-overstijgende problematiek op het gebied van bereikbaarheid, in samenhang met andere bereikbaarheidsthema’s, de komende tijd aangepakt kan worden.

Uitgelicht