Haarlem Oostpoort als nieuwe stadsentree Haarlem

(26 maart 2020)

De provincie Noord-Holland is positief over de Ontwikkelvisie Haarlem Oostpoort. Met deze visie kunnen de plannen om het gebied Haarlem Oostpoort als aantrekkelijke stadsentree van Haarlem te ontwikkelen verder worden uitgewerkt.

Fietser bij de brug bij Waarderpolder

Wie Haarlem vanaf Amsterdam met de trein binnenrijdt ziet door het industrieterrein weinig van de mooie, bruisende stad die Haarlem is. Op Haarlem Oostpoort moet wonen, werken en recreëren in het groen samenkomen. De gemeente Haarlem wil ongeveer 1.000 woningen bouwen en bedrijven krijgen de ruimte om zich te vestigen op ongeveer 40.000 m2. Ook wordt station Spaarnwoude opnieuw ingericht, zodat dit station kan dienen als toegangspoort naar het landschap.

Gedeputeerde Cees Loggen: “We zijn blij met de plannen voor dit OV-knooppunt. We realiseren zo woningen en werkgelegenheid op een bereikbare plek en maken optimaal gebruik van de bestaande ruimte in stedelijk gebied."

Floor Roduner, wethouder van de gemeente Haarlem: “Wij hebben samen met een brede alliantie de Ontwikkelvisie Oostpoort opgesteld. De gemeente Haarlem is blij dat ook de provincie achter deze ontwikkelvisie staat. Dit is een goede basis om nu samen verder te werken aan de ontwikkeling van Oostpoort waar wij woningen, voorzieningen en kantoren gaan realiseren. Daar is in deze regio veel behoefte aan!”

Station Haarlem Spaarnwoude

Station Spaarnwoude

Door de ligging van Oostpoort bij station Spaarnwoude is het gebied goed bereikbaar en daardoor een aantrekkelijke plek voor Noord-Hollanders om te wonen en te werken. Omdat openbaar vervoer dichtbij is, neemt de verkeersdruk op de lokale en regionale wegen niet verder toe en wordt CO2-uitstoot verminderd. Ook kunnen inwoners hun vrije tijd doorbrengen in het groen in recreatiegebied Veerplas en is Amsterdam als stad met veel werkgelegenheid dichtbij.

Alliantie Haarlem Oostpoort

De ontwikkelvisie is opgesteld door de Alliantie Haarlem Oostpoort. In deze alliantie werken overheden, maatschappelijke organisaties en particuliere bedrijven samen om gebied Oostpoort te ontwikkelen tot een aantrekkelijke stadsentree. De gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland zijn opdrachtgevers. Ook partners als ProRail, Recreatie Noord-Holland, Industriekring Haarlem en Bouwend Haarlem maken deel uit van de Alliantie. In het programma OV-knooppunten bekijkt de provincie stations in samenhang om zo de deur-tot-deurreis te optimaliseren en binnenstedelijke bouwen mogelijk te maken.