Help vrouwenemancipatie in de politiek verder

(02 maart 2020)

De provincie Noord-Holland zoekt een rolmodel voor vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. Wie ontvangt de Ribbius Peletier-penning dit jaar op 6 maart? Sybilla Dekker, voorzitter van de jury, pleit in haar column voor maatregelen die de doorstroom van vrouwen naar politieke topfuncties stimuleren.

Sybilla Dekker

Toen ik minister was in de kabinetten Balkenende II en III waren er 5 vrouwelijke ministers en 5 vrouwelijke staatsecretarissen. Dat aantal was, en is, helaas nog vaak een uitzondering. Hoewel het huidige kabinet wel 6 vrouwen als ministers en 5 vrouwen als staatssecretarissen heeft, zijn we er nog lang niet qua vrouwenemancipatie in de politiek. Zo hebben we bijvoorbeeld nog geen vrouwelijke minister-president gehad en loopt het aantal vrouwen in de Tweede Kamer terug. Waar het bedrijfsleven een charter kan ondertekenen van Talent naar de Top, om zich te committeren aan de doorstroom van vrouwen naar de top, en initiatieven kent als de database van Topvrouwen.nl, bestaat er geen charter voor politieke partijen. De vrouwenemancipatie gaat daarom langzamer binnen de politiek.

Opvatting

De discussie over een vrouwenquotum voor de Raden van Commissarissen van beursgenoteerde bedrijven heeft laten zien hoe politieke partijen erin staan. Ze werden gedwongen om kleur te bekennen. En dat laat iets pijnlijks zien: je inzetten voor de doorstroom van vrouwen wordt gezien als een opvatting, niet als iets waar we voor moeten knokken. Er wordt dan gezegd: ‘We gaan voor kwaliteit’. Maar dat vind ik een drogreden, want natúurlijk gaan we voor kwaliteit. Er is heel veel kwaliteit, ook bij een groep vrouwen die wij (nog) niet zien. Zeker bij vrouwen met een andere culturele achtergrond. We zijn als Nederland niet goed in het verstaan van andere culturen, terwijl het juist een verrijking is. Ik bewonder die vrouwen zeer.

Dwang

Helaas ziet mijn eigen partij, de VVD, het quotum als dwang naar bedrijven toe. Ik ben zeker niet voor dwang, maar je ziet dat het jaren en jaren duurt voor de doorstroom van vrouwen naar hogere posities vanzelfsprekend wordt. Er moet voortdurend aandacht gegeven worden, anders komt het niet van de grond. En als de top het loslaat, dan zakt het in. Dus je zou verwachten dat een maatregel die de doorstroom stimuleert, verwelkomd wordt. De politiek neemt namelijk heel vaak maatregelen om iets te stimuleren. Dat zou op dit onderwerp niet anders hoeven zijn. Bovendien kan een maatregel tijdelijk zijn, tot er gelijkwaardigheid is bereikt en de instroom vanzelfsprekend is.

Gelijkwaardigheid

Want gelijkwaardigheid is een belangrijk speerpunt voor mij. Ik kies bewust voor de term gelijkwaardigheid, en niet voor gelijkheid. De verschillen tussen mannen en vrouwen moeten niet weggevaagd, maar juist erkend worden. Alleen dan kun je werkelijk kijken wat er nodig is zodat vrouwen en mannen een goede carrière kunnen opbouwen. Als vrouwen bijvoorbeeld even bedenktijd nodig hebben bij het aannemen van een baan, kun je daar 100 keer de discussie over aangaan. Of je kunt die bedenktijd gewoon inbouwen in je wervingssysteem.
En mijn tip voor vrouwen die de politiek in willen? Kies datgene wat je wilt bereiken goed uit. Denk na over de weerstand die je gaat tegenkomen. Want dan heb je beter doordacht welke stappen je moet nemen en bereik je meer dan wanneer je je ergens instort. En zoek bondgenoten.

Penning

Omdat ik gelijkwaardigheid zo belangrijk vind, ben ik vereerd voorzitter te mogen zijn van de Ribbius Peletier-penning. Ik ben geboren in Alkmaar en heb gestudeerd in Amsterdam, daarom is de provincie Noord-Holland ook een beetje mijn provincie. Het is dapper dat er een vrouw is opgestaan en heeft gezegd: het is belangrijk dat vrouwen in de politiek of vrouwen die een bijdrage leveren aan de politiek erkend worden. Dat de provincie dat nu onderstreept met een penning die die gedachte voortzet, is prachtig.

Een stap verder

Alleen zou ik de provincie willen oproepen nog een stap verder te gaan. Eén keer per jaar kijken naar de bijdrage die vrouwen leveren aan de Noord-Hollandse politiek is goed. Maar ondersteun die vrouwen ook verder bij hun ideeën en initiatieven. Zo blijft het geen los jaarlijks moment, maar bed je het in je politieke cultuur in. En help je de vrouwenemancipatie in de politiek echt verder.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden voor de uitreiking van de Ribbius Peletier-penning op 6 maart om 16.00 uur. Het aantal plaatsen is beperkt.