Intensiteit werkzaamheden Wilhelminasluis neemt toe

(23 maart 2020)

In opdracht van de provincie Noord-Holland voert Heijmans de vernieuwing van de Wilhelminasluis uit. Op dit moment zijn beide centrumbruggen buiten gebruik en ligt er een tijdelijke langzaam verkeer verbinding in de Voorzaan.

Vanwege werkzaamheden in de sluiskolk wordt de sluis binnenkort gestremd, inclusief de Groote Historische Sluis, voor alle scheepvaart. Ondanks het coronavirus en de maatregelen die getroffen worden, gaan de uitvoeringswerkzaamheden aan de Wilhelminasluis  door. In aanloop naar en tijdens de scheepvaartstremming neemt de intensiteit van de werkzaamheden toe.

Maandag 6 april 2020 start de scheepvaartstremming, deze loopt door tot eind mei. Om de planning te behalen worden werkdagen en werktijden uitgebreid. De uitbreidingen van werktijden en dagen  zijn op maandag tot en met zaterdag van 7.00 uur tot 19.00 uur met uitloop tot uiterlijk 23.00 uur en zondag van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Er wordt naar gestreefd om van maandag tot en met zaterdag om 19.00 uur de werkzaamheden op de dag af te ronden. Echter, gezien het bouwproces en de noodzakelijke voortgang, is het nodig dat incidenteel tot 23.00 uur door gewerkt kan worden. Ook worden met enige regelmaat op zondag werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden die na 19.00 uur en op zondag plaatsvinden brengen géén hevige hinder met zich mee. De uitbreiding van werktijden blijft gehanteerd tot eind mei 2020.

Werkzaamheden Wilhelminasluis

 

Uitgelicht