Kruising bij Kogerpolderbrug wordt in oorspronkelijke staat hersteld

(06 maart 2020)

De provincie Noord-Holland vervangt in het weekend van vrijdag 13 tot maandag 16 maart de tijdelijke rotonde ter hoogte van de nieuwe Kogerpolderbrug voor een kruising met verkeerslichten. Om dit te kunnen doen sluit de aannemer een deel van de N244 en N246 een aantal keer af.

Na zaterdag 21 maart zijn de werkzaamheden afgerond en is de verkeerssituatie bij de nieuwe Kogerpolderbrug weer in haar oorspronkelijke staat hersteld. Daarmee is dit deel van het trajectonderhoud N246-N244 afgerond. 

Kruising Kogerpolderbrug in oorspronkelijke staat

Nachtafsluitingen tussen rotonde de Woude en Kogerpolderbrug

Van dinsdag 10 tot donderdag 12 maart voert aannemer Dura Vermeer in de nacht asfaltwerkzaamheden uit tussen de afslag Woudhaven/Kogerpolder en de nieuwe Kogerpolderbrug. Tussen 20.00 uur en 05.00 uur is de N246 tussen de rotonde bij De Woude en de Kogerpolderbrug dicht. Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden bij spoedritten passeren. Het fietspad blijft gewoon toegankelijk.  

Weekendafsluiting kruising N244-N246

Van vrijdag 13 tot en met maandag 16 maart is tussen 20.00 uur en 5.00 uur een gedeelte van de N244 en de N246 afgesloten. Tijdens deze weekendafsluiting wordt de tijdelijke rotonde vervangen voor een nieuwe kruising met verkeerslichten. Ook wordt de Zuiddijk weer op de kruising aangesloten. Gedurende de werkzaamheden is de N244 afgesloten vanaf de N243 bij Alkmaar tot de rotonde bij West-Graftdijk. De N246 is tussen de rotonde bij De Woude en de Kogerpolderbrug dicht. Doorgaand verkeer rijdt tijdens de afsluiting om via de A7 of de A9. Bestemmingsverkeer wordt omgeleid via bebording. Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden bij spoedritten passeren. Het fietspad blijft gewoon toegankelijk en het pontje Akersloot blijft bereikbaar. 

Nachtafsluiting N244-N246 

Na het openstellen van de nieuwe kruising wordt het definitieve asfalt aangebracht op de N244 en de N246 en het fietspad tussen De Woude en de Kogerpolderbrug. Daarvoor wordt van maandag 16 tot en met zaterdag 21 maart tussen 20.00 uur en 5.00 uur de N244 afgesloten vanaf het pontje Akersloot tot de rotonde bij West-Graftdijk. De N246 is dan tussen de rotonde bij De Woude en de Kogerpolderbrug dicht. Hulpdiensten kunnen de werkzaamheden bij spoedritten passeren. Fietsers worden in deze nachten over de afgesloten rijbaan geleid. 

Het project

De werkzaamheden maken deel uit van het groot onderhoud dat de provincie Noord-Holland uitvoert aan de N246 en de N244 van Wormerveer tot Alkmaar. Ook de vernieuwing van de Beatrixbrug en de Kogerpolderbrug maakt deel uit van het project. Verder worden de verkeersveiligheid en de doorstroming verbeterd. Volgens de huidige planning zijn de werkzaamheden in het najaar van 2020 klaar.

Meer informatie

Met vragen over de werkzaamheden kunnen weggebruikers en omwonenden contact opnemen met het Servicepunt van de provincie via 0800-0200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. Actuele informatie over de werkzaamheden is te vinden op infoN246.nl of via de Facebookpagina Trajectonderhoud N246-N244.