Kunst met een sociaal verhaal

(06 maart 2020)

Kunstenaars met psychische gezondheidsproblemen krijgen een podium bij de provincie Noord-Holland. Hun schilderijen zijn te zien in het provinciekantoor aan het Houtplein in Haarlem. Zo komen kunst en het sociale gezicht van de provincie samen.

De kunstwerken zijn uitgeleend door Beeldend Gesproken. Deze sociale onderneming zorgt dat het werk van kunstenaars met psychische gezondheidsproblemen de wereld in gaat. Hiermee stimuleert de organisatie onder meer hun maatschappelijke participatie. Er zijn werken te zien van 7 voornamelijk Noord-Hollandse kunstenaars: En Eg uit Bussum, Karin Lugtigheid uit Alkmaar, Marcel de Jong uit Zwaag, Piet Buijsman uit Grootebroek, Steven van den Broeke en Brecht Langhout uit Haarlem en Patricia van de Camp uit Goor.

Gelijkwaardigheid vanzelfsprekend

“Het moet vanzelfsprekend worden dat mensen met een gezondheidsprobleem gelijkwaardig deelnemen aan de samenleving en een bijdrage leveren. Daar vragen we graag aandacht voor met de werken van deze kunstenaars. Het inkopen bij een sociale onderneming kan veel impact hebben”, aldus gedeputeerde Zita Pels.

Inclusieve provincie

De provincie stimuleert op verschillende manieren een maatschappij waaraan iedereen mee kan doen: een inclusieve samenleving. Als werkgever: bij de provincie is voor iedereen ruimte op de werkvloer. Door op de arbeidsmarkt initiatieven te ondersteunen die een stimulans geven aan inclusiviteit. En door in contracten afspraken te maken met bedrijven om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meer kans te geven op werk: social return. Zita Pels: “zo leveren investeringen in onze provincie ook sociale winst op. Onze ervaringen hiermee zijn erg goed, we blijven hier zeker mee doorgaan.”

Komt dat zien

Kunstliefhebbers en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom een kijkje te komen nemen. De expositie is tot en met donderdag 7 mei te zien, op werkdagen tussen 9.00 en 18.00 uur op het Houtplein 33 in Haarlem. De toegang is gratis.

Meer informatie

Meer informatie over de kunstenaars en Beeldend Gesproken staat op de website van deze onderneming. De provinciale ambities over inclusiviteit zijn terug te vinden in het Coalitieakkoord 2019-2023 Duurzaam doorpakken (pdf, 5 mB).

Het schilderij Jong Schreierstoren is 1 van de kunstwerken die door Beeldend Gesproken is uitgeleend.