Onteigeningplan grond Amsteldijk-Noord ter inzage voor belanghebbenden

(16 maart 2020)

Van 19 maart tot en met 29 april 2020 ligt het onteigeningsplan ter visie voor de grond die de provincie Noord-Holland nodig heeft om de nieuwe weg tussen Amsteldijk-Noord en de Oranjebaan (N522) aan te leggen.

Eind juli 2019 heeft de provincie Noord-Holland aan het Rijk gevraagd om de onteigeningsprocedure te starten voor de gronden die nodig zijn voor het project Amstelbrug. De provincie doet dit, omdat de gesprekken met de grondeigenaren over de aankoop van de gronden nog niet tot overeenstemming hebben geleid. Van 19 maart tot en met 29 april ligt het onteigeningsplan ter visie voor belanghebbenden. Zij kunnen in die periode zienswijzen indienen. Na afloop van deze periode vindt op 14 mei een hoorzitting plaats als hier behoefte aan is.

Planning start werkzaamheden medio 2021

Als na 14 mei blijkt dat de hele onteigeningsprocedure moet worden doorlopen, dan heeft dat tot gevolg dat de werkzaamheden niet eerder dan medio 2021 weer van start kunnen gaan.
Tegelijkertijd zal de provincie blijven proberen om via het proces van minnelijke verwerving de gronden in bezit te krijgen, zodat eerder gestart kan worden.

Om de bouw van de brug bij Ouderkerk aan de Amstel te vervolgen, heeft de provincie een stuk grond nodig om een verbindingsweg aan te kunnen leggen tussen Amsteldijk-Noord en de kruising van Oranjebaan (N522) met de Amstelslag. Als de grond beschikbaar is, wordt eerst de verbindingsweg (tussen Amsteldijk-Noord en kruising Amstelslag) aangelegd. Daarna start de bouw van de brug. Dan wordt ook het tijdelijke fietspad verwijderd en de fietsomleiding opnieuw ingesteld.

Uitgelicht