Raad van State behandelt Provinciaal Inpassingsplan A.C. de Graafweg

(05 maart 2020)

De zitting van de Raad van State over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de A.C. de Graafweg vond vrijdag 28 februari plaats. De partijen die beroep hadden ingediend tegen het plan gaven hierop een toelichting.

Uitspraak in april

Ook hebben de appelanten en de provincie vragen van de Raad beantwoord. Half april wordt de uitspraak verwacht van de Raad van State. Het PIP maakt het project Herinrichting A.C. de Graafweg (N241) planologisch mogelijk. De N241 is een 12 kilometer lange, vrij smalle weg met veel verkeer en een flink aantal in- en uitritten. De provincie wil met de herinrichting de verkeersveiligheid verbeteren en doorstroming garanderen.

Beroep gemeente Opmeer ingetrokken

De gemeente Opmeer had ook beroep ingediend tegen het PIP, omdat zij grote moeite heeft met de benodigde bomenkap voor de verbreding van de weg. De gemeente heeft voorafgaand aan de zitting het beroep ingetrokken.