Regionale aanpak stikstof

(31 maart 2020)

De provincie Noord-Holland gaat regiogewijs aan de slag met het terugdringen van stikstof voor versterking van de natuur.

De duinen bij Schoorl in Noord-Holland

Daarnaast zorgt een daling van de hoeveelheid stikstofneerslag ervoor dat andere ontwikkelingen, zoals woningbouw, weer kunnen doorgaan. Hoe we dat gaan doen is te lezen in het Plan van Aanpak Gebiedsgerichte Aanpak Stikstof (pdf, 557KB).

In de duingebieden en de veenweidegebieden wordt met lokaal betrokken mensen en organisaties besproken wat nodig is om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden af te laten nemen. Dat kan door het aanpassen van bedrijfsvoering, verplaatsen van economische activiteiten waarbij stikstof vrijkomt, het verlagen van de maximumsnelheid op wegen, het nemen van technische maatregelen in de industrie of het helpen stoppen van bedrijven die depositie veroorzaken.

Bijeenkomsten

Bijeenkomsten om betrokkenen te informeren over de stikstofaanpak in Zuid-Kennemerland en Laag Holland stonden al gepland, maar zijn voorlopig uitgesteld vanwege de corona-maatregelen van het Rijk. Zodra meer bekend is over nieuwe data voor deze bijeenkomsten, vermelden we dat op deze website.