Manja van der Weit ontvangt Ribbius Peletier-penning 2020

(06 maart 2020)

Het Purmerendse gemeenteraadslid Manja van der Weit heeft de Ribbius Peletier-penning 2020 ontvangen voor haar initiatief ‘Vrouwen in de Purmerendse Politiek’ (VIPPs). Met VIPPs maken vrouwen laagdrempelig kennis met politiek en worden zij geïnspireerd om de politiek in te gaan.

Manja van der Weit krijgt Ribbius Peletier-penning

Sybilla Dekker, juryvoorzitter van de Ribbius Peletier-penning: “Manja van der Weit inspireert vrouwen met lezingen en trainingen om politiek actief te worden. Ze zorgt er met speeddates met politici van verschillende fracties ook voor dat zij kunnen onderzoeken welke politieke partij bij hun overtuiging past. De jury is onder de indruk van haar partij-overstijgende initiatief VIPPs. Manja valt op door haar energie en inzet voor de politieke participatie van vrouwen op lokaal niveau.”

Training voor beginnende politici

Voorafgaand aan de uitreiking van de Ribbius Peletier-penning organiseerde de provincie samen met de stichting ‘Stem op een vrouw’ een trainingsdag voor vrouwelijke (kandidaat)politici om hen vaardigheden mee te geven, die hen kunnen helpen in hun politieke loopbaan. Ruim 50 vrouwen namen hieraan deel. 

Aanleiding 100 jaar vrouwenkiesrecht

Provinciale Staten hebben de Ribbius Peletier-penning in 2019 ingesteld vanwege de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Van der Weit is de tweede vrouw die de Ribbius Peletier-penning ontvangt voor haar verdiensten voor de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek. In 2019 ging de penning naar Devika Partiman van ‘Stem op een vrouw’. De onderscheiding wordt in totaal 5 keer uitgereikt.

Ribbius Peletier: eerste vrouwelijke gedeputeerde

De penning is vernoemd naar Liesbeth Ribbius Peletier, de eerste vrouwelijke bestuurder van Noord-Holland. Zij zette zich haar hele leven in voor vrouwenrechten. 
 

Uitgelicht

Provinciale Staten

Provinciale Staten bepalen de grote lijnen van het beleid. Ook controleren zij het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten. Sinds mei 2003 zijn Provinciale Staten 'duaal' - net als de Tweede Kamer en gemeenteraden. Dat betekent dat de Statenleden het college van Gedeputeerde Staten controleren en onafhankelijk van hun gedeputeerde(n) werken.

Tijdens hun maandelijkse vergaderingen debatteren zij over diverse voorstellen, waarna zij daarover stemmen; de meerderheid beslist. Moties, amendementen, maar ook mondelinge en schriftelijke vragen (Statenvragen) die Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten stellen, kunnen tot een debat leiden.

Voorzitter

Arthur van Dijk is de voorzitter van Provinciale Staten.

Statenleden

Statenleden zijn parttime politici. Naast hun vertegenwoordigende werk hebben zij ook een ‘gewone’ baan.

De leden van Provinciale Staten op alfabetische volgorde (2019-2023)

Zetels per politieke partij

Duo-commissieleden

Elke politieke partij in Provinciale Staten kan 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid heeft een ondersteunende taak en een beperkte bevoegdheid. Een duo-commissielid mag deelnemen aan bepaalde vergaderingen van de Statencommissie, maar niet aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.

De Duo-commissleden op alfabetische volgorde (2019-2023)

Presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de vice-voorzitter van Provinciale Staten. De voorzitter van Provinciale Staten is ook de voorzitter van het presidium. Het presidium vergadert 1 keer per maand voorafgaand aan een Provinciale Statenvergadering. Het presidium bepaalt de agenda en werkwijze van Provinciale Staten.

Meer informatie: Marten Admiraal, Staten- en commissieadviseur van het presidium, admiraalm@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 3323.

Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten door Statenvergaderingen, vergaderingen van het presidium en de Statencommissies voor te bereiden en te begeleiden. Zij verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt belangstellenden en insprekers. De griffie staat onder leiding van de Statengriffier, die wordt benoemd door Provinciale Staten.

Meer informatie: Katja Bolt, Statengriffier, statengriffie@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 3001.

Voor persvragen: Arthur Raphet Meeng, telefoon: (023) 514 38 36.