"Vrouwen met ambitie zijn normaal"

(09 maart 2020)

Zonder extra aanmoediging was Manja van der Weit misschien wel nooit de lokale politiek in gegaan. Nu spoort ze zelf vrouwen aan met haar initiatief Vrouwen in de Purmerendse Politiek (VIPP), waarvoor ze vrijdag de Ribbius Peletier-Penning in ontvangst mocht nemen.

Manja van der Weit

Met drie betaalde banen, een gezin met 2 kinderen en tal van andere bezigheden is het leven van Manja van der Weit (47) best druk te noemen. Haar passie voor het recht en de politiek weet ze te combineren als jurist bij de gemeente Koggenland en als gemeenteraadslid voor de VVD in Purmerend. In de overgebleven uurtjes vervult ze ook nog haar taken als lid van de Raad van Commissarissen van Univé Noord-Holland. “Ik heb nu eenmaal veel energie en weinig slaap nodig”, zegt Manja zelf nuchter. 

Ander leven

Maar tien jaar geleden zag haar wereld er nog heel anders uit. Ze had een klein kind thuis en het leven kabbelde naar eigen zeggen een beetje voort. Totdat een politiek gedreven collega zei: “Je hebt een mening en kan goed vertellen. De politiek, is dat ook niet iets voor jou?” Na enige twijfel – ‘heb ik wel voldoende kennis?’ – hakte ze in 2010 de knoop door en ging ze aan de slag als raadscommissielid. 

Ribbius Peletier-Penning 

Als lokale politicus ziet Manja maar weinig vrouwen om zich heen. “Ik vind het belangrijk dat er genoeg diversiteit in de raad zit. De man-vrouwverhouding zou naar mijn mening 50-50 moeten zijn.” Dus startte ze ruim 2 jaar geleden met VIPP: een laagdrempelig initiatief om vrouwen kennis te laten maken met de lokale politiek. Samen met andere gemeenteraadsleden organiseert Manja lezingen, trainingen en speeddates met politici. Geïnteresseerden koppelt ze aan een gemeenteraadslid van een politieke partij naar keuze. “VIPP is dus politiek neutraal.”

Haar inzet om vrouwen bij de politiek te betrekken is niet onopgemerkt gebleven. Meerdere fractieleden hebben haar genomineerd voor de Ribbius Peletier-Penning, die in 2019 door Provinciale Staten in het leven is geroepen vanwege de viering van 100 jaar vrouwenkiesrecht. Manja krijgt de penning voor haar bijdrage aan de positie van vrouwen in de Noord-Hollandse politiek.

Waarom moeten er meer vrouwen in de politiek? 

“Vrouwen kijken anders naar zaken dan mannen: genuanceerder, meer vanuit een verbindende rol. Ik merk ook dat vrouwen concreter zijn en meer waarde hechten aan emotie. Met feiten en ratio bereik je niet altijd je gewenste doel. Stel je hebt alleen maar een clubje oudere, witte mannen dat het voor het zeggen heeft. Dan voelen jonge vrouwen zich minder goed begrepen. Een onderwerp als menstruatiearmoede zou dan nooit op de agenda hebben gestaan.” 

Juryleden van de Ribbius Peletier-Penning vertelden dat vrouwen in de politiek vaak nog anders worden behandeld dan mannen. Ervaar jij dat ook zo? 

“Ik weet dat het gebeurt, maar zelf heb ik een erg grote mond. Over vrouwelijke wethouders worden wel eens opmerkingen gemaakt. Dat is zeker niet goed, maar ik moet ook eerlijk zeggen dat ik het te vaak aan mij voorbij laat gaan om de lieve vrede te bewaren. Daarin zouden we nog wel een goede slag kunnen maken.” 

Hoe komt het dat er zo weinig vrouwen in de politiek werken? 

“Ik denk dat vrouwen elkaar nog steeds wat klein houden. Dat is puur op eigen aannames gebaseerd. Als ik mijn dochter dan 10 minuten te laat van het schoolplein haalde omdat een vergadering uitliep, dan kreeg ik voor mijn gevoel toch boze blikken van andere moeders. Zo zie je maar dat de moeder toch nog vaak verantwoordelijk wordt gehouden voor veel zorgtaken. Ook denk ik dat vrouwen het soms nog een beetje eng vinden. Dat ze geneigd zijn te denken dat ze het niet kunnen. Mannen bluffen meer.”

Een vrouwelijk rolmodel heeft jou tien jaar geleden aangemoedigd de politiek in te gaan. Nu noemt de jury jou een rolmodel. Zie je jezelf ook zo? 

“Ik vind rolmodel wel een heel serieus woord, ik ben er niet zo erg mee bezig. Maar toen ik voor deze prijs werd genomineerd dacht ik wel: ja verdomd, misschien ben ik wel een rolmodel. Ik wil dat mijn dochter ziet dat het heel normaal is dat vrouwen ambitieus zijn. Zij moet zich nooit teruggehouden voelen. Als zij minister-president wil worden, dan hoeft ze daar geen seconde over te twijfelen. In dat opzicht zijn rolmodellen dus heel belangrijk, doordat zij laten zien dat het leuk is om de politiek in te gaan.”

Uitgelicht

Provinciale Staten

Provinciale Staten bepalen de grote lijnen van het beleid. Ook controleren zij het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten. Sinds mei 2003 zijn Provinciale Staten 'duaal' - net als de Tweede Kamer en gemeenteraden. Dat betekent dat de Statenleden het college van Gedeputeerde Staten controleren en onafhankelijk van hun gedeputeerde(n) werken.

Tijdens hun maandelijkse vergaderingen debatteren zij over diverse voorstellen, waarna zij daarover stemmen; de meerderheid beslist. Moties, amendementen, maar ook mondelinge en schriftelijke vragen (Statenvragen) die Provinciale Staten aan Gedeputeerde Staten stellen, kunnen tot een debat leiden.

Voorzitter

Arthur van Dijk is de voorzitter van Provinciale Staten.

Statenleden

Statenleden zijn parttime politici. Naast hun vertegenwoordigende werk hebben zij ook een ‘gewone’ baan.

De leden van Provinciale Staten op alfabetische volgorde (2019-2023)

Zetels per politieke partij

Duo-commissieleden

Elke politieke partij in Provinciale Staten kan 2 duo-commissieleden laten benoemen. Een duo-commissielid heeft een ondersteunende taak en een beperkte bevoegdheid. Een duo-commissielid mag deelnemen aan bepaalde vergaderingen van de Statencommissie, maar niet aan de vergaderingen en stemmingen van Provinciale Staten.

De Duo-commissleden op alfabetische volgorde (2019-2023)

Presidium

Het presidium bestaat uit alle fractievoorzitters en de vice-voorzitter van Provinciale Staten. De voorzitter van Provinciale Staten is ook de voorzitter van het presidium. Het presidium vergadert 1 keer per maand voorafgaand aan een Provinciale Statenvergadering. Het presidium bepaalt de agenda en werkwijze van Provinciale Staten.

Meer informatie: Marten Admiraal, Staten- en commissieadviseur van het presidium, admiraalm@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 3323.

Statengriffie

De Statengriffie ondersteunt Provinciale Staten door Statenvergaderingen, vergaderingen van het presidium en de Statencommissies voor te bereiden en te begeleiden. Zij verzorgt de verslaglegging, informeert de pers en ontvangt belangstellenden en insprekers. De griffie staat onder leiding van de Statengriffier, die wordt benoemd door Provinciale Staten.

Meer informatie: Katja Bolt, Statengriffier, statengriffie@noord-holland.nl, telefoon: (023) 514 3001.

Voor persvragen: Arthur Raphet Meeng, telefoon: (023) 514 38 36.