ARO-jaarverslag 2019 over adviezen ruimtelijke kwaliteit online

(29 mei 2020)

De energietransitie, klimaatverandering en toenemende woningbehoefte zijn van grote invloed op het landschap van Noord-Holland. Lees in het Jaarverslag 2019 van de Adviescommissie Ruimtelijke Ontwikkeling (ARO) hoe de ARO bijdraagt aan een goede inrichting in de provincie.

Hoe zorg je dat zonneparken in het landschap passen? Hoe kunnen recreatieterreinen bijdragen aan de biodiversiteit? En hoe kan bebouwing langs dorpsranden zorgen voor afwisseling in het landschap? Het ARO-jaarverslag 2019 geeft inzicht in het werk van het adviesorgaan van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

In het online jaarverslag spreken ARO-leden elkaar over de rol van de adviescommissie en hebben zij het over 1 of meerdere plannen waarover de commissie in 2019 adviseerde. Ook vindt u in het verslag meer informatie over de ARO en haar leden, een analyse van de plannen die in 2019 aan de commissie zijn voorgelegd en de adviezen die daarover zijn uitgebracht.

jaarverslag ARO

ARO Noord-Holland

De ARO is een onafhankelijke commissie die Gedeputeerde Staten adviseert over de kwaliteit van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen met grote impact op het landschap. De commissie bestaat uit deskundigen met een brede kennis op het gebied van onder meer stedenbouw, landschap en cultuurhistorie. Doordat de ARO in een vroeg stadium advies uitbrengt bij nieuwe plannen die veel impact op hun omgeving hebben en daarbij ook kijkt naar de samenhang met andere ontwikkelingen, kan de ARO sturen op een betere inpassing van de plannen in het landschap. Dit betekent winst voor alle bij het plan betrokken partijen. Lees meer op de website. 

Ruimtelijke kwaliteit in Noord-Holland

De taak van de provincie is onder meer ervoor te zorgen dat mensen op een zo gunstig mogelijke manier kunnen wonen, werken en recreëren in Noord-Holland. Dit doet de provincie door te zorgen voor een passende invulling van de leefomgeving. Het gevarieerde en aantrekkelijke Noord-Hollandse landschap is hierin een belangrijke factor.