Aanvullend onderzoek grof stof IJmond (update)

(11 mei 2020)

De provincie Noord-Holland laat in Wijk aan Zee aanvullend onderzoek uitvoeren naar de neerslag van grof stof.

In opdracht van de provincie neemt het RIVM eenmalig veegmonsters af op 10 locaties om te bekijken wat de samenstelling is van het stof. 

Net als in het voorjaar van 2019 wordt er onderzoek gedaan met veegmonsters. Dit geeft inzicht in de samenstelling van de neerslag (de depositie) van het grof stof. Daarnaast wordt de toe-/afname van de hoeveelheid grof stof die in Wijk aan Zee terechtkomt gemonitord en geanalyseerd.

“Tijdens mijn kennismakingsronde als nieuwe gedeputeerde heb ik met verschillende omwonenden uit de IJmond gesproken. Ze vertelden dat er de laatste tijd meer overlast is, van zowel stof als geur,” licht Jeroen Olthof, gedeputeerde Leefbaarheid, Gezondheid en Milieu toe. “Een gezondere en veilige IJmond staat bij mij voorop. Het RIVM start in de zomer met een groot gezondheidsonderzoek in de IJmond, maar ik wil nu alvast meer inzicht in de huidige situatie.”

Gezondheidsonderzoek in de IJmond

Het RIVM heeft naar aanleiding van de grafietregens in 2018-2019 eerder onderzoek met veegmonsters gedaan. Uit het onderzoek ‘grafiet en gezondheid’ bleek dat in de uitstoot van grafiet zware metalen en PAK’s (schadelijke stoffen die kankerverwekkend zijn) voorkomen. De veegmonsters die nu worden afgenomen, worden vergeleken met deze monsters.

De resultaten van de veegmonsters geven alleen inzicht in de samenstelling van het grof stof, en zeggen nog niets over de effecten op de gezondheid. Daarvoor start in de zomer het grotere gezondheidsonderzoek van het RIVM. Het aantal meetpunten wordt dan uitgebreid, met locaties ook buiten Wijk aan Zee.

Update 1 juli 2020

Op 24 juni heeft het RIVM het eerste veegmonster in Wijk aan Zee genomen. De resultaten van de veegmonsters worden aan het einde van de zomer verwacht.