Arthur van Dijk opent eerste digitale PS-vergadering ooit in Noord-Holland

(18 mei 2020)

Met een headset op opende commissaris van de Koning Arthur van Dijk op 18 mei 2020 de eerste digitale Provinciale Staten-vergadering ooit in Noord-Holland.

“Dat ons openbaar bestuur en de democratie blijven functioneren, is zeker in deze crisistijd extra belangrijk”, zei Van Dijk. “Dat Provinciale Staten vandaag op deze manier vergaderen, is echt uniek. Dit is nooit eerder zo gedaan, en de vereisten zijn groot. Want als altijd moet de vergadering zorgvuldig, controleerbaar en toegankelijk zijn. Het debat moet als vanouds gevoerd kunnen worden, en we moeten samen keuzes kunnen maken die nodig zijn voor onze provincie. Dat vraagt om flexibiliteit, discipline, creatieve oplossingen en een beetje geduld.”

Van Dijk moest zelf ook even wennen aan de uitzonderlijke situatie. “Ja, dames en heren”, zei hij, “voor het eerst van mijn leven praat ik in deze hoedanigheid tegen een beeldscherm.”

De commissaris had in zijn toespraak lovende woorden over voor de inzet van zorg- en veiligheidsmedewerkers en inwoners tijdens de coronacrisis. “Het is geweldig om te zien hoe de Noord-Hollanders met de situatie omgaan. Hoe flexibel, gedisciplineerd en creatief ze zijn, en hoe zij omgaan met de beperkingen die de maatregelen met zich meebrengen. Zij geven invulling aan wat je zou kunnen noemen: een nieuw ‘sociaal contract’. Dat voorziet onder andere in afstand en terughoudendheid, we weten het allemaal. We zien gelukkig dat mensen hierin hun verantwoordelijkheid nemen. Ze houden zich aan de regels en respecteren de ruimte van de ander. Daar ben ik blij mee, want het is een van de vereisten om weer de andere kant op te kunnen roeien. Richting onze vertrouwde vrijheden.”

Tegelijkertijd toonde Van Dijk zich bezorgd. “De onzekerheid voor veel ondernemers en ZZP’ers is enorm. Het Rijk heeft dan ook ongekende economische noodmaatregelen genomen. De provincie werkt aan een eerste steunpakket. We vragen ons ook af of we bijvoorbeeld investeringen in de infrastructuur van Noord-Holland naar voren kunnen halen om de economie te stimuleren. En kunnen we daar ook een investeringsfonds voor in het leven roepen? We moeten ernaar streven zo goed mogelijk uit deze crisis komen.” 

Na zijn toespraak stond Van Dijk uitgebreid stil bij het afscheid van gedeputeerde Jack van der Hoek (D66). Hij roemde Van der Hoek om zijn prestaties en wenste hem veel succes als burgemeester van Schouwen-Duiveland. Ilse Zaal werd daarna benoemd tot gedeputeerde.

Uitgelicht