Fietsbruggen uit ‘slagroomspuit’ voor beton

(29 mei 2020)

Langs de N243 tussen Alkmaar en Avenhorn komen 4 nieuwe fietsbruggen. Dit zijn geen gewone fietsbruggen, ze komen uit een soort "grote slagroomspuit”, zoals Pieter Bakker van gebiedsaannemer BAM Infra de 3D-betonprinter beeldend omschreef.

De welstandscommissies van gemeenten Alkmaar en Beemster zijn akkoord met het ontwerp. Nu gaan we de proefstukken testen. Volgend jaar zijn de fietsbruggen naar verwachting geprint en gebouwd. 

Betonprinter
Betonprinter op de TU Eindhoven

Innovatie BAM Infra

Gebiedsaannemer BAM Infra, die in verschillende regio’s in Noord-Holland het beheer en onderhoud uitvoert, heeft het 3D betonprinten bij de provincie ingebracht als innovatie. Projectmanager Jean de Nijs: “De fietsbruggen van het project N243 in Alkmaar en de Beemster lenen zich daar uitstekend voor, omdat het een serie van 4 is. Daardoor kan worden gevarieerd worden in vormgeving en constructie. De ervaringen van de eerste brug kunnen worden meegenomen in de tweede en dat geldt ook voor de bruggen die daarna worden gemaakt. Verder zijn fietsbruggen qua risico, vanwege de omvang en belasting, beter te beheersen dan een grote verkeersbrug voor auto- en vrachtverkeer.”

Minder materiaal, afval en arbeidskrachten

Met de innovatieve techniek van 3D-betonprinten wil de provincie bijdragen aan een duurzame toekomst waarin we steeds meer circulair en modulair gaan bouwen. De verwachting is dat met een ontwikkelde 3D betonprint-techniek constructies met minder materiaal gebouwd worden en dat tijdens het bouwproces minder afval wordt geproduceerd, zoals de bekisting voor het beton. Ook wordt de bouwlogistiek vereenvoudigd en zijn er minder arbeidskrachten nodig.  

Visualisatie fietsbrug
Visualisatie van de 3D-geprinte fietsbrug

Waar gaat er op korte termijn gebeuren?

Jean de Nijs: “Nu de ontwerpen zijn goedgekeurd door de welstandscommissies gaan we dieper het technische traject in met berekenen en testprotocollen. We gaan onderzoek doen naar de LCA-waarde (Life Cycle Analyse) van de brug ten opzichte van een traditioneel gebouwde brug. Een levenscyclusanalyse van een product, ook wel wieg-tot-graf-analyse genoemd, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking. Hierbij berekenen we wat de milieuwinst is – waaronder CO2 reductie - van het 3D betonprinten. Tegelijkertijd is het nog wachten op de afloop van een beroep bij de Raad van State, waarbij bezwaar is gemaakt door omwonenden langs het tracé van de N243. Zij willen een lagere snelheid en stiller asfalt. Zodra er ‘go’ komt van de Raad van State en de bruggen getest zijn, kan de bouw voorbereid worden.” 

Elementen betonprinter
Elementen uit de betonprinter

Uitgelicht