Ilse Zaal voorgedragen als gedeputeerde

(07 mei 2020)

D66 draagt Ilse Zaal voor als de nieuwe gedeputeerde voor D66 in de provincie Noord-Holland.

Zij wordt de opvolger van Jack van der Hoek, die op 14 mei 2020 geïnstalleerd wordt als burgemeester van Schouwen-Duiveland.

Ilse Zaal

Ilse Zaal wordt verantwoordelijk voor Economie, inclusief onderwijs en arbeidsmarkt, Landbouw en visserij, Dierenwelzijn, Bestuur, Europa, Recreatie en toerisme.

Ilse Zaal (37) werkt momenteel als universitair hoofddocent Arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds maart 2011 is zij Statenlid voor D66 en vanaf 2015 ook fractievoorzitter van D66 in Noord-Holland. Als hoofdonderhandelaar stond zij aan de basis van het Coalitieakkoord 2019 - 2023 'Duurzaam doorpakken!'.

De adviescommissie van D66 over Zaal: “Met deze gedeputeerde is de bestuurlijke continuïteit gewaarborgd en blijft D66 een betrouwbare coalitiepartner. Ze is zowel een pragmatisch als ambitieus bestuurder. Altijd op zoek naar feiten, weet zij gedreven vanuit de inhoud een visie te ontwikkelen, maar maakt vanuit haar hart contact met mensen. Met deze combinatie zal ze oppositie en coalitiepartijen, inwoners, ondernemers en organisaties bij haar beleid weten te betrekken met sterke resultaten als gevolg. Ze is zich goed bewust van de rol die het college speelt in het duale bestel. Met rechtvaardigheid hoog in het vaandel en een scherp oog voor de belangen van zij die recht en ondersteuning verdienen, zal ze op eigen wijze vorm weten te geven aan het sociaal-liberalisme in Noord-Holland.”

Ilse Zaal wordt in de Statenvergadering van 18 mei 2020 geïnstalleerd.

Bijzondere stemming en benoeming

De coronomaatregelen zorgen ervoor dat Provinciale Staten digitaal moeten vergaderen en op een andere manier moeten stemmen over personen. Normaal gebeurt dat via een gesloten en ongetekende stembriefprocedure. Onder de huidige omstandigheden geldt de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies. Op grond daarvan heeft het presidium ingestemd met een schriftelijke stemprocedure.

Alle Statenleden ontvangen op 7 mei een pakket met daarin een formulier, een stembrief en een envelop waarmee anoniem gestemd kan worden op hun huisadres. Het Statenlid stuurt het door hem of haar ondertekende formulier en de stembrief in een gesloten anonieme envelop via een antwoordenvelop terug aan de provincie. Met het ondertekende formulier maakt het Statenlid zijn of haar identiteit bekend.

Onder toezicht van de commissaris van de Koning worden op 14 mei de antwoordenveloppen geopend en wordt aan de hand van de formulieren vastgesteld of elk Statenlid een stem heeft uitgebracht. Vervolgens worden in de online Statenvergadering van 18 mei de anonieme enveloppen met de stembriefjes geopend door de stemcommissie en wordt de uitslag van deze bijzondere hoofdelijke stemming bekend gemaakt. In de vergadering van 18 mei wordt ook een mondelinge voordracht gehouden zoals normaal ook gebruikelijk is.

Gezien de urgentie om snel weer een compleet college van Gedeputeerde Staten te vormen is in nauw overleg met de commissaris van de Koning, het presidium en de Statengriffie voor deze unieke werkwijze gekozen.

“Een nieuwe gedeputeerde op afstand benoemen hebben we nog niet eerder gedaan. De coronamaatregelen doen dan ook een beroep op onze vindingrijkheid, want de vereisten zijn groot: álle Statenleden moeten toch persoonlijk, controleerbaar én vertrouwelijk kunnen stemmen om deze benoeming mogelijk te maken. Ik denk dat we daar met deze bijzondere procedure een goede vorm voor hebben gevonden”, aldus commissaris van de Koning Arthur van Dijk.