Klimaatstresstest: invloed klimaatverandering op landbouw en natuur

(22 mei 2020)

Verzilting, bodemdaling, droogte en overstromingen hebben de komende decennia invloed op de landbouw en natuur in Noord-Holland. Dit blijkt uit de klimaatstresstest die de provincie heeft laten uitvoeren door SWECO en de Wageningen University & Research (WUR).

De resultaten van de klimaatstresstest zijn na te lezen in de verkorte weergave (pdf, 2,66 MB) op de klimaatadaptatiepagina. 

Molen in een weide met koeien

Het klimaat verandert en dat heeft invloed op de landbouw en natuur. De klimaatstresstest  maakt inzichtelijk welke problemen kunnen ontstaan bij klimaatverandering als landbouw en natuur hetzelfde blijven. Het landbouw- en natuurgebied boven het Noordzeekanaal is omringd met water, akkers, grasland, duinen en dijken. Elk deelgebied heeft weer unieke grondsoorten en kenmerken, waardoor ook de gevolgen van klimaatverandering per gebied verschillen. 

Kansen

De stresstest onderzoekt ook hoe de provincie kan inspelen op klimaatverandering. De uitdaging is om de landbouw en de natuur in Noord-Holland robuuster en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. De risico’s en kansen van klimaatverandering worden per gebied in kaart gebracht in de verkorte weergave en samenvatting (pdf, 2,22 MB) van de klimaatstresstest. De provincie gaat op basis van deze gegevens hierover in gesprek met haar samenwerkingspartners.

Online magazine klimaatadaptatie 

In het nieuwe online magazine worden de ambities, uitgangspunten, aanpak en de besteding van middelen van de provincie op het gebied van klimaatadaptatie uitgelegd. De klimaatstresstesten en het magazine zijn bovendien terug te vinden op de pagina over klimaatadaptatie

Bij vragen kunnen Noord-Hollanders contact opnemen met het team Klimaatadaptatie van de provincie via klimaatadaptatie@noord-holland.nl