Maatregelen project HOV in ‘t Gooi vanwege coronacrisis

(22 mei 2020)

Ook tijdens de coronacrisis gaat de aanleg van de HOV-busverbinding tussen Huizen en Hilversum gewoon door. Om het project zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn er diverse maatregelingen getroffen.

De aanleg betreft onder andere een spooronderdoorgang voor een gemeentelijke weg in druk stedelijk gebied. Dit is uitzonderlijk voor provinciale projecten, omdat provinciale wegen normaal in een buitengebied liggen. De mensen die voor het project werken hebben een voorbeeldfunctie naar de omgeving toe. De maatregelen moeten ervoor zorgen dat iedereen zoveel mogelijk 1,5 meter afstand houdt. 

Bouwen aan project HOV 't Gooi

De eerste maatregel is erop gericht dat de reis van en naar werk op een veilige manier - met zo min mogelijk besmettingsrisico - verloopt. Voorheen gingen er busjes met meerdere personen naar het werk. Nu gaat men met de eigen auto. Op het werkterrein aangekomen zijn er 2 coronacoaches. Zij letten erop dat de werknemers 1,5 meter afstand behouden. Er hangen posters en stickers die aanwezigen erop attenderen afstand te bewaren, inclusief tips hoe je dat moet doen. Ook hangen er in de keten instructies hoe de werknemers hun handen moeten wassen. Er is bovendien meer ruimte gecreëerd om te lunchen en collega's eten en drinken in meerdere rondes. Ook de overleggen vinden plaats in grotere ruimtes. 

Bijsturing 

Tot slot zijn er bij de uitvoering van het werk maatregelen nodig. Zo wordt er soms een scherm tussen collega’s geplaatst of worden er extra hoogwerkers ingezet, zodat het niet nodig is om met meerdere collega’s in een beperkte ruimte te staan. Er vindt herhaaldelijk overleg plaats over de coronamaatregelen om te kijken of er bijsturing nodig is. Verder is de regel dat werknemers thuiswerken als het niet noodzakelijk is aanwezig te zijn op het projectbureau. Mensen die buiten werken en de bouw begeleiden zijn natuurlijk wel welkom. 

Spreken en waarschuwingen

Het kan door ruimtegebrek af en toe gebeuren dat collega's per ongeluk niet genoeg afstand van elkaar houden. Als het iemand per abuis overkomt, dan is er vooralsnog geen probleem. De coronacoaches zullen deze persoon wel aanspreken. Mocht iemand willens en wetens geen afstand houden, dan krijgt diegene een waarschuwing. Na 3 waarschuwingen mag de overtreder een week niet naar werk komen. 

Met al deze maatregelen zorgen we ervoor dat het project ook tijdens deze coronatijd zo veilig mogelijk verloopt. Dankzij de maatregelen zal het project wel langer gaan duren. Daarom is er een aanvraag gedaan voor langere buitendienststelling om bovenleidingswerkzaamheden mogelijk te maken.