Omgevingswet gaat op 1 januari 2022 in

(22 mei 2020)

De Omgevingswet gaat naar verwachting op 1 januari 2022 in.

Het Rijk en de koepels van provincies, gemeenten en waterschappen zijn het eens over deze nieuwe datum. Zij willen hiermee extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer hier per brief over geïnformeerd.

Zolang de Omgevingswet niet in werking is getreden, gaat het werk van de provincie door volgens de instrumenten (omgevingsvisie, omgevingsprogramma, projectbesluit en omgevingsvergunning) waar in de huidige regelgeving in wordt voorzien.