Online onderzoek leefbaarheid langs N203 Krommenie

(14 mei 2020)

Op 14 mei 2020 start de provincie met een online onderzoek, waarin de omwonenden van de N203 bij Krommenie gevraagd worden wat volgens hen de grootste knelpunten van de weg zijn en welke mogelijke oplossingen zij zien.

De N203 is een van de drukste provinciale wegen van Noord-Holland en geeft bij Krommenie grote overlast voor omwonenden. Gedeputeerde Staten willen iets doen om de leefbaarheid te verbeteren.

N203

Meedoen aan het online onderzoek is niet ingewikkeld: op een kaart kunnen omwonenden aangeven wat prettige, minder prettige of vervelende plekken rondom de N203 zijn. Vervolgens worden hierover aanvullende vragen gesteld. Deelnemen kan gedurende 1 maand, tot 14 juni 2020.

Gedeputeerde Jeroen Olthof: “De beleving van de bewoners rondom de N203 is voor ons erg belangrijk. We willen graag weten wat hun ervaringen en ideeën zijn. Ik hoop van harte dat velen mee gaan doen aan het onderzoek!”

Maatregelen

Met de inbreng van de omwonenden wordt een lijst van mogelijke maatregelen opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren of de geluidsoverlast tegen te gaan. Deskundigen bekijken vervolgens hoe effectief de maatregelen zijn. Na de zomer wordt aan de omwonenden gevraagd welke maatregelen zij een goed idee vinden en welke niet. Naar verwachting nemen Gedeputeerde Staten aan het eind van het jaar een besluit over de te treffen maatregelen.

Verbinding A8-A9

De N203 bij Krommenie is voor veel autoverkeer de dagelijkse route tussen de A8 en de A9. Om het verkeer een andere route aan te bieden, doet de provincie Noord-Holland, samen met de regio en het rijk onderzoek naar de mogelijke aanleg van een Verbinding A8-A9. Die weg ligt er de komende jaren nog niet, daarom onderzoekt de provincie welke maatregelen de leefbaarheid in en rond Krommenie op korte termijn (voor 2025) kunnen verbeteren.

Meer informatie over het onderzoek naar het verbeteren van de leefbaarheid langs de N203 bij Krommenie staat op de speciaal ingerichte website: www.noord-holland.nl/leefbaarheidsonderzoekN203.

De provincie nodigt omwonenden uit om via deze website hun ideeën kenbaar te maken.