Provincie helpt sportverenigingen verduurzamen

(22 mei 2020)

De provincie Noord-Holland gaat sportverenigingen helpen bij de verduurzaming van sportaccommodaties. Ook wil de provincie de acceptatie van LHBTIQ+* bij sportverenigingen bevorderen. Dit zijn de ambities die de provincie heeft vastgesteld in haar nieuwe sportbeleid.

Kennissessies en challenges

In samenwerking met Sportservice Noord-Holland gaat de provincie kennissessies voor sportverenigingen organiseren over de verduurzaming van accommodaties en het bevorderen dat LHBTIQ+ sporters zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen bij hun sportvereniging. Daarnaast wordt ingezet op een aantal challenges om de thema’s onder de aandacht te brengen. 

Subsidie

Vanaf januari 2021 kunnen sportverenigingen tot maximaal €10.000 subsidie aanvragen voor kleine fysieke besparingsmaatregelen, zoals de aanschaf van ledverlichting. Sportverenigingen kunnen hier op termijn besparingen mee realiseren.

Planning

Veel sportverenigingen hebben door de coronacrisis op dit moment te maken met inkomstenderving en/of het verlies van leden/vrijwilligers. De kennissessies en challenges worden daarom pas ingezet als de verenigingen daar aan toe zijn. De subsidieregeling zou de verenigingen juist nu kunnen helpen om te komen tot een structurele kostenverlaging. Deze regeling gaat daarom wel volgens planning in januari 2021 in.    

*De afkorting LHBTIQ+ staat voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mensen, transgender personen, queer personen en anderen die wat betreft hun genderidentiteit, genderexpressie, seksualiteit of hun lichaam vallen buiten wat in de maatschappij wordt gezien als standaard.