Provincie positief over herindelingsadviezen

(20 mei 2020)

De provincie Noord-Holland steunt de herindelingsadviezen van de gemeenten Heerhugowaard/ Langedijk, Amsterdam/Weesp en Beemster/Purmerend. Gedeputeerde Staten hebben hun concept-zienswijzen vastgesteld.

De provincie Noord-Holland moet op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) het herindelingsadvies en een zienswijze toesturen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De concept-zienswijzen voor 3 herindelingen zijn nu vastgesteld.

De Statencommissie Economie, Financiën en Bestuur (EFB) bespreekt de 3 adviezen en de concept-zienswijzen op 15 juni. Nadat Gedeputeerde Staten eind juni de definitieve zienswijzen hebben vastgesteld, worden deze samen met het herindelingsadvies verstuurd naar de minister van BZK.

Zie voor meer informatie:
Provincie steunt herindeling Amsterdam en Weesp
Provincie positief over herindeling Beemster en Purmerend
Provincie heeft vertrouwen in nieuwe gemeente Dijk en Waard