Provincie start overleg met haven- en industriesector over stikstof

(12 mei 2020)

Ook de industrie- en de havensector overlegt voortaan regelmatig met de provincie over de stikstofaanpak in Noord-Holland. Op 11 mei was de eerste bijeenkomst.

De sector kan haar zorgen uiten en vragen stellen en net als de landbouw-, bouw- en natuursectoren meedenken over oplossingen.

De provincie werkt aan de gebiedsgerichte aanpak om het totaal aan stikstofneerslag te laten afnemen. Daarbij wordt gekeken naar bronnen van stikstofuitstoot, zoals bepaalde bedrijven en wegen. Een afname is goed voor de natuur en zorgt ervoor dat onder andere woningbouwprojecten en bedrijfsactiviteiten weer vergunningen kunnen krijgen. Daarnaast wordt gewerkt aan het sneller herstellen van de natuur.
Aan het overleg met de industrie- en havensector doen vertegenwoordigers mee van Haven Amsterdam, Haven IJmuiden, Haven Den Helder, TATA Steel, Schiphol, OV IJmond, OV Zaanstad, ORAM, Veban, Bedrijvenvereniging Den Helder, OV Den Helder en VNO-NCW.

Tijdens het eerste overleg maakten de afgevaardigden kennis met elkaar en met de aanwezige gedeputeerden Esther Rommel (Natuur en Landschap) en Zita Pels (Havens). De agenda en de samenstelling van deelnemers is dynamisch en speelt in op actuele ontwikkelingen. Terugkerende thema’s worden onder andere vergunningen voor nieuwe activiteiten, bronmaatregelen, gebiedsgerichte aanpak en onderlinge samenwerking.