Provincie verkent schade coronacrisis bij culturele instellingen

(01 mei 2020)

De coronamaatregelen van het kabinet raken de culturele sector hard. De provincie Noord-Holland verkent of en hoe ondersteuning de gevolgen van de crisis kan verzachten.

Noord-Holland herbergt een groot deel van de Nederlandse culturele sector. In de provincie zijn nationaal belangrijke (wereld) erfgoed locaties te vinden en draagt de culturele en creatieve sector in belangrijke mate bij aan de economische en maatschappelijke ontwikkeling. Reden voor de provincie om te verkennen hoe de crisis kan worden verzacht.

Roep om ondersteuning

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: ”Wij krijgen veel signalen van gemeenten en culturele instellingen over financiële problemen in de culturele sector. De roep om ondersteuning is luid, omdat veel instellingen geen of slechts gedeeltelijk ondersteuning krijgen van het Rijk. De provincie Noord-Holland wil eerst een goed beeld krijgen van de gevolgen van de coronacrisis om te bepalen of en hoe wij gemeenten en organisaties kunnen ondersteunen. De verzamelde informatie is nog niet volledig en gemeenten en organisaties zijn druk bezig de situatie in kaart te brengen. Duidelijk is wel dat de gevolgen enorm zijn. Eerste berekeningen tonen aan dat de schade alleen al in Noord-Holland voor een periode van maart tot ongeveer juni 500 miljoen is." 

Grote verschillen

De uiteindelijke impact van de coronacrisis hangt samen met de duur van de huidige kabinetsmaatregelen en die is nu niet te overzien. Bovendien zijn er grote verschillen tussen gemeenten en tussen instellingen. Veel gemeenten hebben al een aantal korte termijn maatregelen ingezet. Bijvoorbeeld door de huur van gemeentelijke panden op te schorten en sneller subsidies te bevoorschotten om zo de liquiditeit van instellingen op peil te houden.

In Noord-Holland experimenteren veel culturele organisaties met digitale toegang tot hun collecties en producten. Ook bereiden zij zich voor op de 1,5 meter samenleving. Maar het is duidelijk dat volle zalen en festivals zich niet goed verhouden tot deze 1,5-metersamenleving. Juist voor podia, festivals, filmhuizen en kleinere musea is dit een soms onmogelijke opgave. 

Duurzame oplossing 

Zita Pels: “We willen samen optrekken met gemeenten en het Rijk en zo komen tot een duurzame oplossing voor het behoud van de culturele sector. Op basis van de uitkomsten van onze inventarisatie gaan we in gesprek met het Rijk. Ook kunnen wij een rol spelen bij het bevorderen van de samenwerking tussen gemeenten en het in kaart brengen van lokale opgaven en oplossingen.” 
 

Uitgelicht