Provincie werkt aan nieuwe actieagenda Circulaire Economie

(13 mei 2020)

De provincie Noord-Holland wil de komende jaren actief bij blijven dragen aan de ambitie om in 2030 het verbruik van primaire grondstoffen als metalen en mineralen gehalveerd te hebben en in 2050 volledig circulair te zijn.

Welke rol is daarin weggelegd voor de provincie? Welke samenwerkingen kan zij aangaan om een zo groot mogelijke impact te creëren? En op welke onderdelen in dit snel veranderende landschap kan de provincie zich dan het beste richten?

Gedeputeerde Zita Pels werkt met het team circulaire economie van de provincie aan een nieuwe actieagenda Circulaire Economie voor de periode 2021 tot en met 2025. Op 15 juni 2020 gaat Pels in gesprek met de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid over de hoofdlijnen van de nieuwe actieagenda Circulaire Economie.

In de komende maanden volgt een participatietraject met gemeenten, regionale samenwerkingsverbanden zoals de MRA, partners, kennisinstellingen en bedrijven uit Noord-Holland om zo de wensen, behoeften en kansen van circulaire economie in Noord-Holland verder in kaart te brengen.

circulaire economie

Wat ging er goed?

In 2017 werden het Ontwikkelingsperspectief Circulaire Economie en de huidige actieagenda Circulaire Economie vastgesteld. De provincie begaf zich in het relatief nieuwe speelveld op zoek naar de best mogelijke rol, door mee te bewegen met de snelle ontwikkelingen, kansen te zien en deze te benutten. In de afgelopen 3 jaar is op die manier al veel bereikt.

Zo deden al 69 bedrijven mee met de GO!-NH accelerators. In een programma van 3 maanden kregen zij de mogelijkheid hun idee of bedrijf op het gebied van duurzaamheid klaar te stomen voor de markt. Ook sloten 40 bedrijven aan bij een van de zogenoemde ‘CIRCO Tracks’ die voor het eerst het daglicht zagen. In 3 dagen werden die bedrijven op weg geholpen naar een circulaire bedrijfsvoering. Door steun uit een van de fondsen, werd het Zeewierlab in Petten opgezet. Het lab is een aanjager van meer initiatieven rondom de productie en toepassing van deze nieuwe en hernieuwbare grondstof gebleken.

Hoe nu verder?

Naast het participatietraject en het gesprek met de Statencommissie Mobiliteit en Bereikbaarheid, worden de successen, maar ook de lessen en nog niet gepakte kansen van de afgelopen jaren bekeken om tot een nieuwe actieagenda te komen. De ambitie van 100% circulair in 2050 is helder, maar de weg daarnaartoe ligt open. De provincie wil inzetten op acties waarvan verwacht wordt dat deze bijdragen aan de versnelling richting een circulaire economie, maar in de uitvoering ruimte houden om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en partners gaandeweg aan te laten haken.