eNose helpt met opsporen oorzaak geuroverlast

(12 mei 2020)

Sinds 2015 werken de provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam aan een netwerk van elektronische neuzen, zogenoemde eNoses.

Een eNose is een meetinstrument met 4 sensoren. Het signaleert veranderingen in de luchtsamenstelling. Het zijn er inmiddels 84. Het doel van het eNose-netwerk is het opsporen van de oorzaken van geurhinder. Overlast van geur is op sommige plekken in Noord-Holland namelijk een bron van hinder.

Een eNose (voorgrond) kan helpen bij het opsporen van de oorzaak van geuroverlast

Meer eNoses, meer meldingen

In 2019 is het aantal eNose-meldingen met 62% gestegen ten opzichte van 2018. Een belangrijke verklaring hiervoor is dat in 2018 het eNose-netwerk is uitgebreid met 41 eNoses op het Amsterdam-Rijnkanaal. Dit is gedaan om goed te kunnen monitoren en handhaven op het milieuverbod voor het afvoeren van damp van stoffen uit de ladingtank van een schip dat aardoliehoudende producten of chemicaliën heeft vervoerd. Sinds 1 maart 2017 is er in Noord-Holland een verbod op dit varend ontgassen.

Van de 746 waargenomen verhoogde signalen is 68% afkomstig van 8 eNoses in het Westelijk Havengebied. De belangrijkste oorzaak hiervan is zeer waarschijnlijk de economische groei en de daarmee gepaard gaande activiteiten.

Oorzaak geurhinder opgespoord

In 2019 zijn in het Westelijk Havengebied 272 geurklachten geregistreerd. In 164 gevallen is de werkelijke veroorzaker gevonden. In de overige gevallen bleek het niet mogelijk om met zekerheid vast te stellen wat de oorzaak van de geur was. Een belangrijk deel (112) van de klachten had betrekking op één bedrijf in het havengebied. Er wordt in de tweede helft van 2020 onderzoek gedaan met extra eNoses rond deze locatie om de oorzaak van overlast beter te duiden. Wat meespeelt is een toename van het aantal woningen vlakbij dit deel van het havengebied. Daarnaast zijn er het afgelopen jaar meer klachten binnengekomen over de overslag van kolen. 2019 had opnieuw een warm, droog voorjaar en dito zomer. Geuren blijven in een dergelijke atmosfeer langer hangen waardoor er meer overlast wordt ervaren.

Jaarverslag eNose-netwerk

Het eNose-netwerk is een initiatief van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, provincie Noord-Holland en Port of Amsterdam. Meer informatie kunt u lezen in het Jaarverslag eNose-netwerk Noordzeekanaalgebied en Amsterdam-Rijnkanaal 2019.
Dit verslag is samengesteld door OD Noordzeekanaalgebied.