100 culturele instellingen krijgen steun van provincie en gemeenten

De provincie Noord-Holland en de gemeenten steunen de culturele instellingen in Noord-Holland met ruim € 11 miljoen. De namen van de instellingen en de bedragen die zij ontvangen zijn bekend.

Museum Broekerveiling in Langedijk, Noord-Holland
Museum Broekerveiling in Langedijk is 1 van de ontvangende culturele instellingen.

Het geld wordt verdeeld onder 35 musea, 17 (pop)podia, 7 bibliotheken, 6 festivals en 35 andere culturele instellingen. Een restantbedrag van € 3,5 miljoen blijft beschikbaar voor 2021.

Voor de zomer heeft de provincie een bedrag van € 10 miljoen beschikbaar gesteld om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. De provincie heeft met de gemeenten besproken welke instellingen ondersteuning kunnen gebruiken. Gemeenten hebben samengewerkt en in regionaal verband culturele instellingen voorgedragen voor een bijdrage uit het fonds. Door de bundeling van krachten kunnen gemeenten en provincie 100 instellingen steunen om de Covid-19 crisis door te komen. De instellingen zijn verspreid over de hele provincie: van Texel tot Haarlemmermeer en van Hoorn tot Hilversum.

Gedeputeerde Zita Pels vertelt waarom de provincie Noord-Holland en de Noord-Hollandse gemeenten hebben besloten de door de coronacrisis getroffen cultuursector financieel te steunen.

Zita Pels, gedeputeerde Cultuur: “Noord-Holland heeft heel veel te bieden op het gebied van cultuur. Dit aanbod is heel waardevol en inwoners én bezoekers genieten ervan. Daarnaast is de cultuursector een belangrijke werkgever. De sector doet er alles aan om binnen de huidige mogelijkheden publiek te blijven ontvangen. Ik bewonder het geduld, de creativiteit en vooral het doorzettingsvermogen. Duidelijk is dat de nood zich uitstrekt over de volle breedte van de culturele sector en dat die nood in 2021 er nog steeds zal zijn, en misschien nog wel hoger is. De gemeenten en provincie zetten het resterende budget in om de vervolgschade bij culturele instellingen in de eerste helft van 2021 te beperken. De focus zal liggen op de middelgrote podia en musea.”

Overzicht van ontvangende instellingen (pdf, 78kB)