Besluiten Provinciale Staten 9 november vastgesteld

(16 november 2020)

De uitslag van de schriftelijke stemronde over de voorstellen en moties van de Provinciale Statenvergadering van 9 november 2020 in Noord-Holland is bekend.

De uitslag van deze stemronde komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de online vergadering gaven. Daarmee zijn de besluiten vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie staat in het nieuwsbericht over de vergadering van 9 november. De besluitenlijst van 9 november, het voorstel voor de begroting voor het jaar 2021, de moties en de stukken staan bij de agenda van de vergadering van 9 november.

‘Briefstemmen’

Tijdens de online Provinciale Statenvergadering van 9 november is gepeild wat de fracties voornemens waren te gaan stemmen. Het daadwerkelijke stemmen vond achteraf plaats, waarbij de Statenleden op een ‘stembrief’ aangaven hoe zij stemmen.

Online vergadering

Provinciale Staten vergaderden 9 november online. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Via internet kon iedereen de vergadering volgen. Om te voorkomen dat het stemmen online te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de stemming van hun partij bij voorstellen, moties en amendementen.