Commissaris reikt koninklijke erepenning uit

(18 november 2020)

Commissaris van de Koning Arthur van Dijk heeft de koninklijke erepenning uitgereikt aan de Vereniging Dragers Militaire Dapperheidsonderscheidingen (VDMD).

In het bijzijn van Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal Rob Bauer overhandigde hij VDMD-voorzitter Frans Erkelens de onderscheiding. “Uw vereniging is uniek”, zei Van Dijk tijdens zijn toespraak in Amsterdam. Bauer verving woensdag minister van Defensie Ank Bijleveld bij de ceremonie. Zij zit in quarantaine vanwege een coronabesmetting in haar omgeving.

Uitreiking
VDMD-voorzitter, Frans Erkelens (links) ontvangt de erepenning uit handen van commissaris van de Koning, Arthur van Dijk

Speech
Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk en Commandant der Strijdkrachten luitenant-admiraal, Rob Bauer

Erkenning

De onderscheiding valt samen met het 50-jarig jubileum van VDMD. Van Dijk: “Uw vereniging zet zich in voor maatschappelijke erkenning, herkenning en waardering van alle dragers van verschillende militaire dapperheidsonderscheidingen. Of dat nu een Bronzen Leeuw, een Bronzen Kruis, het Kruis van Verdienste, of het Vliegerkruis is. Desgewenst staat het lidmaatschap van de VDMD ook open voor weduwen of weduwnaars van dragers.”

De juiste toon

Volgens de commissaris is “waardering voor uitzonderlijke inzet, dapperheid of heldenmoed niet vanzelfsprekend. Zeker niet in Nederland, een land met een tamelijk relativerende inborst. Daarom is het des te knapper dat VDMD in haar ambassadeurschap en belangenbehartiging de juiste toon treft.”

Toen de vereniging op 5 mei 1970 werd opgericht, heette zij nog: ‘Vereniging Dragers Bronzen Leeuw en Bronzen Kruis’. Op 17 april 2008 werd besloten tot de huidige naam.

Van Dijk: “VDMD ontstond door de hang naar saamhorigheid en intense verbondenheid, vanwege ingrijpende ervaringen, veelal opgedaan in oorlogsgebied. Dat kan gaan om missies in Afghanistan of Mali. Of missies tegen piraterij, waarbij Nederlandse mariniers als kikvorsmannen behalve met piraten ook te maken kregen met orka’s, haaien en verraderlijke stromingen.”

Koninklijke erepenning

De Koninklijke erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan (sport)verenigingen, stichtingen of instellingen. Het symboliseert het respect en de waardering van de Koning voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. Alleen de Koning kan de erepenning toekennen.

Erepenning

Erkelens
Frans Erkelens toont de erepenning