Eerste stap gezet naar registratie stikstof

(18 november 2020)

De provincies hebben een regionaal stikstofregistratiesysteem ingesteld. Deze ‘stikstofbank’ is bedoeld om op termijn stikstofuitstoot te registreren en uit te geven.

Samen met de 11 andere provincies en het Rijk gaat provincie Noord-Holland nu verder in overleg hoe stikstof die vrijvalt uit vergunningen wordt opgeslagen in deze stikstofbank.

Het gaat niet goed met de natuur in Noord-Holland. De water- en natuurkwaliteit staan onder druk; de biodiversiteit is sterk afgenomen. Dat komt onder andere door de hoge stikstofneerslag in Europees beschermde natuurgebieden. Daarom mag er in Nederland niet meer stikstof bijkomen. Om toch zaken als woningbouw en economische ontwikkelingen mogelijk te maken, moet gekeken worden waar stikstofneerslag kan verminderen.

Gebiedsgerichte aanpak

De komst van de stikstofbank is een voorwaarde voor de gebiedsgerichte aanpak. Op dit moment lopen gesprekken tussen de provincie en belanghebbenden in Westzaan en Zuid-Kennemerland om de stikstofuitstoot in deze gebieden te verminderen. Daarbij wordt met name gekeken naar zogeheten bronmaatregelen. Dat betekent dat de uitstoot van bedrijven die veel stikstof uitstoten omlaag moet. Als de stikstofuitstoot in een gebied uiteindelijk omlaag gaat, dan wordt het deel dat niet meer gebruikt wordt, geregistreerd in de stikstofbank.

Verdere regels hiervoor stellen de 12 provincies en het Rijk de komende tijd vast. Ook maken deze partijen nog afspraken over hoe de opgeslagen stikstof uiteindelijk verdeeld wordt.

Duinen