Onderhoud aan de oevers van de Hoornse Vaart en Huigen Vaart

(09 november 2020)

De provincie Noord-Holland voert onderhoud uit aan de oevers van de Hoornse Vaart en Huigen Vaart zodat deze weer 30 jaar mee kunnen.

De werkzaamheden vinden plaats aan de vaarweg ter hoogte van de  Frieseweg in Alkmaar, langs Hoornseweg, de Huigendijk (N508) en Rustenburg, tot aan Ursem. 

Werkzaamheden

Op meerdere locaties vervangt en verstevigt de provincie de oeverconstructie (veel houten beschoeiingen). Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het nodig om tijdelijk het aanwezige riet en de aanlegsteigers weg te halen. Deze worden later teruggeplaatst. Ook onderzoekt de provincie of faunavoorzieningen aangelegd kunnen worden onder 2 bruggen: de 2e Halvemaansbrug en Gerard Veldmanbrug zodat dieren veilig langs de oever naar de andere kant van de weg kunnen. 

Bootjes langs de Molenkade in Alkmaar

Tijdelijke ligplaats voor boten

Om de werkzaamheden aan de oevers uit te kunnen voeren zijn de meeste boten langs de Molenkade in Alkmaar op verzoek van de provincie tijdelijk verplaatst. Speciaal hiervoor zijn door de provincie 28 aanmeerpalen geplaatst, aan de overkant, langs de Hoornseweg. Deze tijdelijke aanmeerlocatie kunnen de booteigenaren gebruiken totdat de werkzaamheden op dit deel klaar zijn, naar verwachting is dat tussen 19 maart en 1 april 2021. 

Tijdelijke aanmeerlocatie langs de Hoornseweg in Alkmaar

Nu de boten tijdelijk naar de overkant verhuisd zijn vanwege de werkzaamheden aan de Molenkade, is het net of er op ligplaatsen op deze populaire plek vrij gekomen zijn. Dat is niet geval. Meer weten over ligplaatsen? Bekijk de video of op www.noord-holland.nl/ligplaatsen

Planning

Eind augustus 2020 zijn de eerste voorbereidingen getroffen. Er is toen een proef met damwanden gedaan. Een van de redenen om de proef met damwanden trillend aan te brengen en uit te halen was om schade aan de monumentale molens te voorkomen. Het riet langs de Huigendijk (N508) tussen de Middenweg en Oterlekerweg is gemaaid en er heeft onderzoek plaatsgevonden om kabels en leidingen op te sporen.
Na de voorbereidingen zijn op maandag 2 november de uitvoeringswerkzaamheden aan de oeverconstructie gestart. De werkzaamheden duren naar verwachting tot in mei 2021

Hinder 

De meeste werkzaamheden kunnen vanaf het water plaatsvinden. Daardoor zijn er weinig verkeersmaatregelen nodig en is de hinder beperkt. Mocht er toch sprake zijn van hinder wordt daar apart over gecommuniceerd en ontvangen direct omwonenden een brief van de gebiedsaannemer BAM/Engie/Krinkels of onderaannemer Beens Groep.   

250 kilometer vaarwegen en oevers

De provincie Noord-Holland onderhoudt ruim 250 kilometer vaarwegen en hun oevers. Watergangen worden opgeschoond en beschoeiingen onderhouden of vervangen. Ook legt de provincie kilometers aan natuurvriendelijke oevers aan. De oevers met hun bloeiende planten en rijke rietkragen zijn niet alleen een genot om langs te wandelen of fietsen, ze hebben ook een belangrijke functie. Hier leeft en groeit een grote rijkdom aan planten en dieren.

Meer informatie

Met vragen kunnen omwonenden en (vaar)weggebruikers contact opnemen met het servicepunt van de provincie via 0800-200 600 (gratis) of per mail: servicepunt@noord-holland.nl. De werkzaamheden zijn ook te volgen via de regionale Facebookpagina (@AlkmaarNH) en op www.gebiedscontractmiddennoord.nl en www.noord-holland.nl/oevers