Smart Mobility maatregelen kunnen bijdragen aan maatschappelijke opgaven

(20 november 2020)

Smart Mobility maatregelen kunnen bijdragen aan onze klimaatdoelen, bereikbare en duurzame steden, een bloeiende economie, een prettige en gezonde leefomgeving en een vitaal landelijk gebied.

Samen met TNO heeft de provincie de kansen en uitdagingen op een rijtje gezet (pdf, 2,53 MB). Zo kunnen slimme technieken zorgen voor een betere bereikbaarheid, het terugdringen van de CO2-uitstoot en de ruimte, die steeds schaarser wordt, efficiënter gebruiken.  

Klimaat- en energietransitie

De meest effectieve bijdrage van Smart Mobility maatregelen aan de klimaatdoelen is het afleggen van minder (auto)kilometers. Slimme apps kunnen mensen stimuleren andere, duurzame vervoermiddelen te nemen, hun reis uit te stellen, thuis te werken of een andere route te nemen. Ook zoekverkeer naar parkeerplekken kan drastisch afnemen. Hierbij is de mate waarin reizigers bereid zijn hun gedrag aan te passen van belang. Met slimme technieken op de weg kan het verkeer beter doorrijden waardoor de uitstoot afneemt, dat is beter voor het milieu. 

Ook voor vrachtvervoer ligt er een grote kans in het delen of bundelen van ritten. Voor bedrijven betekent een vermindering van kilometers meestal een besparing van de kosten. Dit kan bijvoorbeeld met logistieke hubs aan de randen van de stad waar pakketjes gebundeld worden om op duurzame wijze naar de bestemming te worden gebracht, zoals met een fietskoerier of elektrische bestelbus.

Infographic smart mobility

Duurzame verstedelijking en bereikbaarheid

Om slim om te gaan met de beperkte ruimte in steden kan het delen of lenen van vervoersmiddelen zoals fietsen of (elektrische) auto’s een oplossing zijn. Veel fietsen en auto’s staan de hele dag stil en dat vraagt veel parkeerruimte. Als auto’s of fietsen gedeeld worden zijn er minder nodig en kan er ruimte bespaard worden. Een uitdaging hierbij is wel of reizigers bereid zijn vervoersmiddelen te delen in plaats van een eigen auto of fiets in bezit te hebben. 

Buiten de steden kunnen nieuwe slimme functies in voertuigen ervoor zorgen dat er meer verkeer over de bestaande wegen kan rijden. Als auto’s bijvoorbeeld met elkaar en de verkeerslichten kunnen communiceren, kunnen er meer auto’s door groen rijden. 

Economie en leefbaarheid

Steeds meer apparaten zoals telefoons en de weg worden met elkaar verbonden en dit zorgt voor meer data-uitwisseling. Dit biedt kansen voor nieuwe markten en werkgelegenheid. Reizigers krijgen steeds gerichter informatie en kunnen hierop handelen, zoals een alternatieve route nemen omdat er net een file is ontstaan. Zorgvuldig omgaan met privacy en cybersecurity is hierbij noodzakelijk. 

Beter benutten van de huidige wegen door slimme technieken zorgt er bovendien voor dat er minder nieuwe wegen aangelegd hoeven te worden en er minder files in de woonomgeving van mensen komen te staan. Dat betekent een prettiger en gezondere leefomgeving.

Vitaal landelijk gebied

De provincie wil de kracht van het landelijk gebied versterken en ook daar kunnen Smart Mobility oplossingen bij helpen. Er is daar minder vraag naar vervoer waardoor openbaar vervoer relatief duur is. Er liggen kansen in het flexibeler maken van het openbaar vervoer en kijken naar maatwerk zoals vervoer op afroep of andere oplossingen voor het laatste stuk van het openbaar vervoer naar huis. 

Toeristen en dagjesmensen bezoeken toeristische plekken, natuurgebieden en evenementen nog vaak met de auto. Door slimme oplossingen is het mogelijk ze keuzes in vervoermiddelen te bieden om toeristische plekken of evenementen te bereiken. 

De provincie werkt al jaren aan de inzet van slimme oplossingen om nu en in de toekomst slim, schoon en veilig te kunnen reizen. De kansen en uitdagingen voor de grote maatschappelijke opgaven en de rol die de provincie daarin kan spelen worden nu meegenomen bij het bepalen van de update van de Koers Smart Mobility 2030.