Tijdelijk straatwerk bij Beatrixbrug Zaandam

(16 november 2020)

De provincie Noord-Holland brengt tijdelijk straatwerk aan bij de Beatrixbrug grenzend aan de Westkade, een deel van de Westkade en het bastion nabij de Burcht. Dit is nodig vanwege vertraging in de levering van de definitieve stenen.

tijdelijke bestrating Beatrixbrug Zaandam
De rode stenen zijn de tijdelijke bestrating.

Op het moment dat de leverancier de juiste kleur stenen kan leveren, worden de delen met tijdelijke bestrating weer opnieuw bestraat met de juiste kleur straatwerk.  Het is onduidelijk wanneer dit gaat gebeuren, vermoedelijk is dit in het eerste kwartaal van 2021. Tijdens de werkzaamheden zijn kleine lokale verkeersafzettingen en –maatregelen nodig. Hierover volgt later meer informatie.
 
Het is niet bekend waarom de leverancier niet op tijd de juiste stenen kan leveren. Ze zijn ruim op tijd besteld. Wel is duidelijk dat ook op andere plekken in Zaanstad dit type steen te laat wordt geleverd. 

Het bestraten is onderdeel van het project vervanging Wilhelminasluis.

Uitgelicht