Vaststelling bestemmingsplan kruispunt Oude Postweg/Westerheide

(27 november 2020)

Het bestemmingsplan bij het kruispunt Oude Postweg/Westerheide is door de gemeenteraad vastgesteld. Hierdoor wordt het mogelijk een voorrangsplein aan te leggen over de provinciale weg N525.

De provinciale weg N525 is een belangrijke verbindingsweg tussen Laren en Hilversum. In de buurt van het kruispunt Oude Postweg/Westerheide is in 2010 een tunnel aangelegd vanwege de vele overstekende fietsers en voetgangers. Veel fietsers gebruiken deze tunnel echter niet, maar steken de N525 over bij het kruispunt.

De provincie Noord-Holland legt daarom een voorrangsplein aan om het veilig oversteken van de weg de faciliteren. Hiervoor was een kleine aanpassing van het geldende bestemmingsplan nodig. Dit ontwerp heeft ter inzage gelegen en is 25 november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan wordt begin december nog 6 weken ter visie gelegd, waarna het bestemmingsplan naar verwachting in januari 2021 in werking treedt.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan is een strook grond met de bestemming Groen gewijzigd in de bestemming Verkeer en is een gedeelte van de weg dat nu de bestemming Verkeer heeft gewijzigd in Natuur. Hierdoor wordt het mogelijk het fietspad en de groenstrook wat te verleggen om het voorrangsplein te kunnen realiseren. 

Kruising

Ontwerp van het voorrangsplein


De provincie wil de fietsers en voetgangers centraal op één plek laten oversteken. Om dat te bereiken realiseert de provincie een voorrangsplein, waarbij ten noorden en ten zuiden oversteekplaatsen komen voor fietsers en voetgangers. Andere onderdelen van het ontwerp zijn onder andere het aanbrengen van snelheidsbeperkende maatregelen vóór de oversteekplaatsen en het verplaatsen van de bushaltes ten zuiden van het voorrangsplein. 

Vervolgstappen 


De provincie Noord-Holland heeft inmiddels de contractvoorbereiding voor dit project afgerond. Maart 2021 wordt verwacht dat het contract definitief gegund wordt aan de aannemer. De aannemer gaat het ontwerp verder uitwerken, voorbereidende werkzaamheden verrichten en een uitvoeringsplan opstellen. De werkzaamheden buiten vinden pas plaats nadat de N525 niet meer als omleidingsroute voor het HOV ’t Gooi wordt gebruikt. Het voornemen is om ruim van tevoren een informatiebijeenkomst te organiseren om de omgeving uitgebreid te informeren en om de aannemer voor te stellen en een globale planning toe te lichten. Vlak voordat de uitvoering start kan de aannemer zijn uitvoeringsplannen toelichten.

Meer informatie


Voor vragen over het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met gemeente Laren (tel. 14035). Bekijk voor meer informatie over de realisatie van het voorrangsplein N525 de informatiepagina op de website van de provincie. Voor inhoudelijke vragen over de realisatie van het voorrangsplein kunt u contact opnemen met provincie Noord-Holland via het Servicepunt. Telefoon: 0800 - 020 06 00 (gratis). E-mail: servicepunt@noord-holland.nl.