1,5 miljoen subsidie voor opknappen en verduurzamen van 6 bedrijventerreinen

(05 oktober 2020)

De provincie Noord-Holland heeft subsidie verleend voor het verbeteren van 6 bedrijventerreinen in Noord-Holland.

Het geld wordt gebruikt voor het verbeteren van de bereikbaarheid en de veiligheid en verduurzaming van de locaties. In totaal is € 1,5 miljoen verdeeld.

De provincie Noord-Holland stimuleert al ruim 17 jaar de herstructurering van verouderde bedrijventerreinen in Noord-Holland. In die periode is de kwaliteit van honderden hectaren verbeterd. Ook de komende 3 jaar investeert de provincie opnieuw miljoenen in het opknappen en verduurzamen. Jaarlijks is € 1,5 miljoen beschikbaar. 

Duurzaamheid

Begin 2020 kon subsidie worden aangevraagd voor bijvoorbeeld verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van een terrein, het aanpassen van gevels en groenvoorziening.  Bij het beoordelen van de subsidieaanvragen is vooral gekeken naar de aspecten van duurzaamheid (CO2, energie, klimaat, hergebruik van afval). Het aspect duurzaamheid komt bijvoorbeeld expliciet naar voren bij het project in Zaanstad waar het gebruik van elektrische laadpalen en het plaatsen zonnepanelen op bedrijfspanden wordt gestimuleerd.

De provincie hecht ook veel waarde aan goede onderlinge samenwerking tussen de ondernemers die leidt tot een veilig, mooi, schoon en duurzaam bedrijventerrein. 

Overzicht verleende subsidies

Gemeente Amsterdam, project Herinrichting Australiëhavenweg Sloterdijk 3 Amsterdam (€ 368.421)

De subsidie wordt onder andere gebruikt voor een extra aansluiting waardoor de bereikbaarheid beter wordt en de verkeersdruk omlaag gaat. Ook investeert de gemeente in bomen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De herinrichting is een eerste stap in een verbeterslag naar meer verdichting, verduurzaming en verlevendiging van het bedrijventerrein.

Gemeente Haarlemmermeer, project Herinrichting wegen bedrijventerreinen De Liede (€ 12.305)

De subsidie wordt onder andere gebruikt voor het uitvoeren van een parkeerplan met belijning (5.500 meter), aanpassing van straatmeubilair en bijbehorende verkeersmaatregelen in de vorm van gebod- en verbodsborden. Deze aanpassingen moeten leiden tot een geordend georganiseerd bedrijventerrein. Door deze aanpassingen wordt bijvoorbeeld de waterwinplaats voor hulpdiensten (politie, brandweer e.d.) beter bereikbaar.

Gemeente Heemskerk, project Revitalisering/herprofilering bedrijventerreinen Houtwegen, fase 2B (€ 145.000) 

De gemeente Heemskerk wil op het bedrijventerrein een aantal zaken aanpakken: wateroverlast, parkeren, verkeer, verlichting, sociale veiligheid en verbeteren van de uitstraling. Er is veel aandacht voor duurzaamheid. Door LED-verlichting aan te brengen wordt jaarlijks 1.726 KWh minder energie verbruikt. Er komen meer groenvakken waardoor de biodiversiteit zal toenemen en het uiterlijk aanzien van het terrein beter wordt.

Gemeente Hilversum, project Geef ze de ruimte!  (€ 61.525)

De gemeente wil met het project de veiligheid en leefbaarheid van het bedrijventerrein bevorderen. Zo wordt er meer rekening gehouden met duurzame vrachtvervoertransporten. Er komen speciaal aangewezen en aan te leggen laad- en loszone voor grote vrachtwagencombi's. Op het terrein wordt geïnvesteerd in de mogelijkheid om voor het elektrisch opladen van evrachtwagens/bedrijfswagens voorbereid.

Gemeente Zaanstad, project Noorderveld - Molletjesveer fase 3 2020-2022 en Duurzaamheidsfonds (€ 500.000)

Er is subsidie verleend voor verbetering van de wegen en duurzaamheidsmaatregelen zoals een regeling voor plaatsing van zonne-pv-panelen. Ook wordt het gebruik van elektrische laadpalen gestimuleerd.

Havenbedrijf Amsterdam N.V. project Duurzame revitalisering Westhaven Zuid 2020  (€ 371.250)

Het Havenbedrijf van Amsterdam investeert in de verbeteren van het haventerrein door het herinrichten en verbeteren van de openbare wegen. Hierdoor wordt de bereikbaarheid beter en wordt het veiliger voor fietsers. Ook wordt het kadeterrein uitgebreid en verbeterd, komen er afmeervoorzieningen en leidinginfrastructuur voor duurzame energievoorziening.

Fietspad