500 hectare provinciale grond wordt natuur

(01 oktober 2020)

Om de afronding van het Natuurnetwerk Nederland een extra zet te geven, heeft de provincie Noord-Holland de eigen gronden onder de loep genomen. Voor 500 hectare van deze gronden voert vanaf nu de natuur de boventoon.

De gronden waar dit voor geldt liggen al in het Natuurnetwerk Nederland, daar gelden al extra regels. Zo maaiden de betrokken pachters het gras later om nesten van broedende weidevogels niet te verstoren.

Weiland met sloot en hek

De gronden voldeden echter nog niet aan het stempel ‘natuur’. Daarvoor is meer nodig, zoals een ander type bemesting en een lager aantal dieren dat mag grazen. Pachters beheren de gronden dan, zoals dat formeel heet, als hoofdzakelijk natuur, met agrarisch medegebruik. Daarmee krijgen zij een belangrijke rol als natuurbeheerder. Samen met hen wil de provincie de natuur op deze percelen tot bloei laten komen.

Contracten

De nieuwe pachtcontracten worden per 1 november 2020 afgesloten. De openbare inschrijving start half oktober 2020. Het gaat in eerste instantie om 300 hectare dit jaar. De contracten voor de overige 200 hectare zet de provincie de komende paar jaar om, als de huidige contracten aflopen.

De gronden worden, net als de overige pachtgronden van de provincie, aangeboden op pachtgrond.nu. Op deze website kunnen geïnteresseerden een bod doen op pachtgrond. De provincie hanteert drie criteria bij het toewijzen van de gronden en geeft daar punten voor. Daarbij kijkt de provincie naar het bod, de afstand tussen de bieder en het perceel en certificaten die wijzen op duurzame bedrijfsvoering. De grond gaat naar de geïnteresseerde met de meeste punten.