Besluiten Provinciale Staten van 22 oktober vastgesteld

(29 oktober 2020)

De uitslag van het ‘briefstemmen’ over de voorstellen en moties van de Provinciale Statenvergadering van 22 oktober 2020 in Noord-Holland is bekend.

De stemming komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de online vergadering gaven. Daarmee zijn de besluiten vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie staat in het nieuwsbericht over de vergadering van 22 oktober. De besluitenlijst van 5 en 22 oktober, de voorstellen, moties en stukken zijn te vinden bij de agenda van de vergadering van 22 oktober.

‘Briefstemmen’

Op 22 oktober is in de online vergadering van Provinciale Staten gepeild wat de fracties voornemens waren te gaan stemmen. Het daadwerkelijke stemmen vond achteraf plaats, waarbij de Statenleden op een ‘stembrief’ aangaven hoe zij stemmen. Alle stembrieven zijn verwerkt en de uitslag van het ‘briefstemmen’ is verwerkt. De besluiten zijn daarmee vastgesteld.

Online vergadering

Provinciale Staten vergaderden op 22 oktober online. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Via internet kon iedereen de vergadering volgen. Om te voorkomen dat het stemmen online te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de stemming van hun partij bij voorstellen, moties en amendementen.