Besluiten Provinciale Staten van 5 oktober vastgesteld

(19 oktober 2020)

De uitslag van het ‘briefstemmen’ over de voorstellen en moties van de Provinciale Statenvergadering van 5 oktober 2020 is bekend.

De stemming komt overeen met de indicatie die de partijen tijdens de vergadering gaven. Daarmee zijn de besluiten vastgesteld.

Voorzittershamer

Provinciale Staten vergaderden op 5 oktober online. De ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ maakt dat mogelijk. Via internet kon iedereen de vergadering volgen. Om te voorkomen dat het stemmen online te lang zou duren, gaven de fractievoorzitters een indicatie van de stemming van hun partij bij voorstellen, moties en amendementen.

Besluiten vastgesteld

Op 5 oktober is in de vergadering van Provinciale Staten gepeild wat de fracties voornemens waren te gaan stemmen. Het daadwerkelijke stemmen vond achteraf plaats, waarbij de Statenleden op een ‘stembrief’ aangaven hoe zij stemmen. Alle stembrieven zijn verwerkt en de uitslag van het ‘briefstemmen’ is verwerkt. De besluiten zijn daarmee vastgesteld.

Meer informatie

Meer informatie staat in het bericht over de vergadering van 5 oktober. Deze Statenvergadering wordt voortgezet op 22 oktober 2020 met de tweede termijn Omgevingsverordening Noord-Holland. Ook de vergadering van 22 oktober is een online vergadering, vanwege de coronamaatregelen. Voorstellen, moties en stukken staan bij de agenda van de vergaderingen van 5 oktober en 22 oktober.

De schriftelijke reactie van Gedeputeerde Staten op de moties en amendementen van 5 oktober staan vermeld bij de agenda van 22 oktober.