Documentaire toont veranderend landschap Metropoolregio

(13 oktober 2020)

De ruimte in Nederland staat onder druk en dat geldt zeker voor het gebied van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Het is een uniek cultuurhistorisch gebied, met zeer uiteenlopende landschappen en sferen.

Door de eeuwen heen hebben opeenvolgende innovaties en nieuwe economische verdienmodellen het landschap en de verhoudingen in deze regio gevormd. In opdracht van de MRA, waar de provincie Noord-Holland deel van uitmaakt, maakte MuseumTV een documentaire over deze geschiedenis. De film geeft inzicht en helpt om de grote opgaven van de 21ste eeuw in samenhang te bezien.

Videostill documentaire Veranderend landschap Metropoolregio Amsterdam
Bekijk de documentaire op het YouTube-kanaal van de provincie Noord-Holland.

Verdienmodellen

In de 25-minuten durende documentaire is te zien dat Nederlanders door de eeuwen heen erg inventief zijn geweest bij het maken van verdienmodellen. Deze manier van leven leidde tot zowel geografische als demografische veranderingen in het landschap van deze regio. Van de kleine nederzetting in de 11de eeuw tot de opkomende metropool. De regio Amsterdam is veranderd door het verdienmodel van de mens. Deze documentaire is gebaseerd op het verhaal van architectuurhistoricus dr. Marinke Steenhuis, ‘Narratief voor het Landschap’.

Veranderend landschap

De documentaire geeft een cultuurhistorische representatie van een landschap dat betrekking heeft op de regio rondom Amsterdam en 32 gemeenten in Noord-Holland en Flevoland. De Noord-Hollandse gedeputeerde Esther Rommel (Natuur en Landschap) zegt hierover: “De film vertelt het verhaal van het veranderende landschap in dit gebied aan de hand van mooie voorbeelden. Amsterdam en Waterland komen aan bod, natuurgebieden Ilperveld en Naardermeer, maar ook de pionierswijk Oosterwold bij Almere. Het is aan ons om oog te houden voor de historie van dit gebied en het te beschermen, zonder dat het stil komt te staan. Het landschap staat namelijk al eeuwen niet stil, blijkt ook weer uit deze film.”

De documentaire is, behalve op de website van de provincie Noord-Holland, ook te zien op www.museumtv.nl en de KPN-box en de XL-box van Ziggo.