Extra geld om stikstofvergunningen te verlenen

(09 oktober 2020)

De provincie Noord-Holland trekt bijna 1 miljoen euro uit om vergunningverlening voor projecten die stikstof uitstoten weer vlot te trekken.

Een deel van dat bedrag gaat daarnaast naar handhaving. Het gaat daarbij om vergunningaanvragen vanuit onder andere woningbouw, energietransitie en landbouw. De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN) verleent hiervoor namens de provincie vergunningen en houdt toezicht op de regels die gelden voor het uitstoten van stikstof. 

Tot nu toe was voor veel situaties rondom stikstof geen vergunning nodig. Sinds het Programma Aanpak Stikstof is vervallen, kunnen veel activiteiten alleen nog maar met een vergunning worden uitgeoefend. Dit betekent dat er meer vergunningen dan voorheen verleend moeten worden en ook het toezicht daarop toeneemt.

Afname stikstofneerslag

De provincie wil de stikstofuitstoot terugdringen, zodat planten en dieren in stikstofgevoelige gebieden kunnen blijven groeien en leven. 12 van de 19 Natura 2000-gebieden in de provincie hebben last van te veel neerslaande stikstof. Daarom werkt de provincie met het Rijk aan maatregelen om de stikstofneerslag te verminderen. Dit zorgt ervoor dat ook economische activiteiten in de provincie weer door kunnen gaan. 

Werkzaamheden Omgevingsdienst NHN

De Omgevingsdienst Noord-Holland Noord verleent vergunningen en houdt toezicht op meerdere vergunningplichtige activiteiten, zoals bij handelingen die beschermde plant- of diersoorten kunnen schaden. Naast de uitvoering van de Wet natuurbescherming waaronder stikstofneerslag valt, voert de OD NHN ook activiteiten uit op het gebied van zwemwater, vaarwegen en bodem.