Noord-Holland bespreekt ondermijnende criminaliteit met minister Grapperhaus

(29 oktober 2020)

Burgemeesters in Noord-Holland en commissaris van de Koning Arthur van Dijk, hebben vandaag met de minister Ferd Grapperhaus van Justitie & Veiligheid gesproken over ondermijnende criminaliteit.

Tijdens het overleg, dat in verband met de coronamaatregelen digitaal plaatsvond, vertelden burgemeesters van enkele Noord-Hollandse gemeenten over hun ervaringen met ondermijnende criminaliteit in de praktijk. Als actueel onderwerp is de impact van corona genoemd. Juist in de huidige coronacrisis is het voor organisaties en bedrijven die in financieel zwaar weer verkeren, verleidelijk om geen weerstand te bieden tegen financiële ondersteuning van onduidelijke herkomst.
 
Verder werden de grenzen besproken waar burgemeesters tegenaan lopen bij het bestrijden van ondermijning. Het gaat daarbij vaak om regels die worden misbruikt en waar geen instrumenten voorhanden zijn om misbruik aan te pakken. Bijvoorbeeld het spanningsveld met privacy. Of overduidelijke schijnconstructies die niet altijd zijn aan te pakken via de Wet Bibob.

Eigen verantwoordelijkheid 

Van Dijk: "In de eerste plaats hebben maatschappelijke organisaties en bedrijven een eigen verantwoordelijkheid om maatregelen te nemen om ondermijning te voorkomen. De overheid kan daarbij helpen. Daarnaast moet de overheid zelf voldoende instrumenten hebben om op te treden als ondermijning plaatsvindt of dreigt. Ik hoop dat de minister door de ervaringen van de burgemeesters inzicht heeft gekregen in de dagelijkse praktijk en deze kan gebruiken bij toekomstige wet- en regelgeving."

Veelkoppig monster 

Ferd Grapperhaus: "Ondermijnende criminaliteit is een veelkoppig monster. Voor een weerbaarder bestuur is het van groot belang om samen te werken en meer informatie met elkaar te delen over duistere ondermijnende praktijken die we in onze samenleving zien. Niet alleen moeten gemeenten meer met opsporingsdiensten kunnen samenwerken, maar ook met andere lokale bestuurders, bedrijfstakken en ondernemers in hun regio. De legale economische structuren en goede infrastructuur van Nederland zijn namelijk ook voor criminelen aantrekkelijk om hun illegale handel te bedrijven en hun illegaal verkregen vermogen wit te wassen."

Spanningsveld

Met de burgemeesters ziet minister Grapperhaus het spanningsveld met privacy, waardoor partijen in de samenwerking vaak voorzichtig zijn om informatie te delen. "Privacybescherming is een groot goed. Maar het moet wel zo werken dat privacy geen schild vormt voor criminelen die de fundamenten van de rechtsstaat juist proberen te ondergraven", aldus de minister. Daarom werkt Grapperhaus samen met minister Dekker voor Rechtsbescherming aan wetgeving om een meer optimale gegevensuitwisseling mogelijk te maken tussen overheidsinstanties als gemeenten, politie, Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, en private partijen.