Omgevingspartijen reageren op voorkeursmaatregelen Bosrandweg/Fokkerweg

(07 oktober 2020)

Bewoners en 15 partijen uit de omgeving van de Bosrandweg/Fokkerweg hebben op 6 oktober 2020 gereageerd op de voorkeursmaatregelen voor het gebied. Het overleg vond digitaal plaats.

Voorkeursmaatregelen

De bedachte maatregelen zijn in verschillende pakketten onderverdeeld, met focus op OV/fiets of auto. De deelnemers werden gevraagd om te reageren op 12 stellingen over mogelijke ideeën voor het gebied. Een bundeling van de reacties en opmerkingen van de aanwezigen is terug te lezen in het verslag van het omgevingsoverleg. Het verslag staat binnenkort op deze website.

Was u niet aanwezig bij dit overleg, dan kunt u tot uiterlijk 16 oktober uw reactie op de voorkeursmaatregelen geven via deze online enquête.

Vervolg

De uitkomsten van het omgevingsoverleg en de online enquête worden in de concept eindrapportage verwerkt. Daarna wordt een samengesteld pakket van maatregelen (een multimodaal adaptief programma) tussen december 2020 en maart 2021 voor bestuurlijke besluitvorming voorgelegd. Kleine en snelle maatregelen kunnen vervolgens op korte termijn worden uitgevoerd, terwijl grotere maatregelen nog vervolgonderzoek behoeven.