Partijen gaan verder met opwaarderen (Nieuwe) Bennebroekerweg

(02 oktober 2020)

De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam hebben op vrijdag 2 oktober een intentieovereenkomst ondertekend voor het opwaarderen van de (Nieuwe) Bennebroekerweg.

Dit is nodig om de nieuwe woonwijken in Hoofddorp, nu en in de toekomst, goed te ontsluiten. De partijen gaan in gesprek met bewoners en ondernemers in het projectgebied om te komen tot een voorkeurstracé.  

Met het ondertekenen van de overeenkomst laten de 3 partijen zien dat zij vaart willen zetten achter het aanleggen van de infrastructuur die doorstroming van het toenemende verkeer bevordert en onder andere noodzakelijk is vanwege de toekomstige woningbouw. 

Nieuwe planstudie

De provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer en de Vervoerregio Amsterdam zijn een nieuwe planstudie aan het voorbereiden voor volgend jaar. In deze studie wordt onder andere onderzocht hoeveel auto’s nu en in de toekomst over de weg rijden. Dat bepaalt vervolgens hoe kruispunten eruit komen te zien, hoeveel rijstroken nodig zijn en waar bijvoorbeeld ongelijkvloerse verbindingen over de (Nieuwe) Bennebroekerweg moeten komen. Ook is veel aandacht voor inpassing van de weg in de omgeving. Dan gaat het om groen, bereikbaarheid van voorzieningen en een goede aansluiting op PARK21. De planstudie moet eind 2021 leiden tot een definitief aanpassingsplan voor de weg.

Samenwerkingsovereenkomst

De 3 partijen stellen eind dit jaar een samenwerkingsovereenkomst op. Hierin maken zij concrete afspraken over de financiering en projectleiding, de planstudie, het uitwerken van het ontwerp en de uitvoering van de werkzaamheden. Ook staat hierin hoe de omgeving wordt betrokken bij het project. 

Start van project

Op 25 mei 2020 besloten Provinciale Staten van Noord-Holland om de (Nieuwe) Bennebroekerweg tussen de A4 en de N205 op te waarderen inclusief een toekomstvaste aansluiting op de N205. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst committeren de Noord-Hollandse partijen zich aan het nieuwe project en bieden zij de bewoners en ondernemers in het gebied nu duidelijkheid.