Planning landschapsplan gewijzigd

(27 oktober 2020)

In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt een landschapsplan gemaakt voor het gebied tussen Assendelft en Heemskerk.

Het landschapsplan wordt gemaakt zodat zorgvuldig wordt omgegaan met het in dit gebied gelegen deel van het UNESCO Werelderfgoed Stelling van Amsterdam. De provincie wil in dit gebied namelijk een verbindingsweg tussen de A8 en de A9 aanleggen.

De provincie heeft samen met het ministerie van OCW, het kwaliteitsteam en de onderzoeksbureaus geconcludeerd dat extra inzet van werelderfgoedexpertise nodig is. Daarnaast leidt de corona pandemie tot ander vormen van overleg die extra tijd vragen. Hierdoor verschuift de planning. Het go/no go besluit door Provinciale Staten is nu voorzien in het 4e kwartaal van 2021. Dat was oorspronkelijk voorzien in het 1e kwartaal van 2021.

Lees hierover meer in de brief die Gedeputeerde Staten vorige week hebben gestuurd aan Provinciale Staten.