Provincie stelt meer geld beschikbaar voor Palmhoutwrakcollectie

(08 oktober 2020)

De provincie Noord-Holland wil de vondsten uit het Palmhoutwrak nationaal en internationaal onder de aandacht brengen in Museum Kaap Skil op Texel.

De provincie is eigenaar van de unieke vondsten en wil meer investeren in beheer, onderzoek en de tentoonstelling.

Gedeputeerde Cultuur Zita Pels: ”De provincie hecht veel waarde aan de vondsten uit het Palmhoutwrak. De collectie is uniek en is een waardevolle toevoeging aan al het erfgoed dat nu al in Noord-Holland te zien is. Reden voor ons om ook in deze tijd te investeren in dit belangrijke culturele erfgoed.”

Stuk zijden japon

De vondsten uit het Palmhoutwrak zijn uniek en belangrijk cultureel erfgoed. Topstuk is een zijden jurk van meer dan 400 jaar oud die in 2016 is gepresenteerd. Vanuit de vorige coalitieperiode is € 360.000 gereserveerd voor een bijdrage aan de kosten voor beheer en behoud van de collectie. Zo heeft de Universiteit van Amsterdam onderzoek gedaan naar de beste situatie voor het tentoonstellen van de textielvondsten. Het advies is om de textielvondsten in zuurstofvrije vitrines tentoon te stellen. Het budget van € 360.000 is hiervoor niet toereikend. Daarnaast zijn er nog andere kostenposten zoals het inrichten van de tentoonstelling.

Gedeputeerde Staten willen het budget verhogen naar € 1.000.000. De provincie hoopt dat deze extra bijdrage ervoor zorgt dat de vondsten sneller het afgesloten depot kunnen verlaten en getoond kunnen worden in een vaste tentoonstelling.

Stevig op koers

In oktober 2019 is het bidbook 'Texel en de wereldzeeën. Museum Kaap Skil vernieuwt' gepresenteerd. Ondanks dat de wereldwijde coronapandemie de planning heeft beïnvloed is Museum Kaap Skil nog steeds blij met dit masterplan en bekijkt het museum hoe het in de nieuwe situatie het hoge ambitieniveau kan vasthouden. Museum Kaap Skil was voornemens om het huidige museum compleet te verbouwen voor de tentoonstelling van de Palmhoutwrakcollectie. Vanwege de gevolgen van de coronacrisis heeft het museum haar plannen voorlopig bijgesteld. Voor de tentoonstelling wordt nu ruimte gezocht binnen de bestaande bebouwing.

Met de bijdrage van de provincie Noord-Holland ligt Museum Kaap Skil nog steeds stevig op koers om de unieke Palmhoutwrakcollectie en weergaloze verhalen rondom de Reede van Texel verder onder de aandacht te brengen.

Rijke lading

Naast de zijden japon zijn er nog veel meer mooie stukken uit het Palmhoutwrak te tonen. Het schip is rond 1650 vergaan op de Reede van Texel en was waarschijnlijk een zogenaamde ‘straatvaarder’. Deze schepen voeren door de Straat van Gibraltar naar bestemmingen in het Middellandse Zeegebied. De rijke lading werd door Texelse duikers ontdekt. Honderden persoonlijke bezittingen, drink- en eetgerei, toiletartikelen, handelswaar, kleding, kanonnen en ander wapentuig, maar ook accessoires van het schip zijn in het wrak aangetroffen en naar boven gehaald.

Verdere besluitvorming

Naar verwachting nemen Provinciale Staten op 9 november 2020 een besluit over de ophoging.