Schapenboerderij zorgt voor minder stikstof

(19 oktober 2020)

Met een nieuwe Stikstofwet wil landbouwminister Carola Schouten regelen dat de stikstofuitstoot de komende 10 jaar met 26 procent omlaag gaat.

Vorig jaar mei zette de Raad van State een streep door het toenmalige stikstofbeleid. De provincie Noord-Holland is daarna, vanuit haar eigen verantwoordelijkheid als gebiedsregisseur, aan de slag gegaan voor herstel van de natuur met een gebiedsgerichte aanpak. En met oplossingen op maat voor de stikstofuitstoot. Daarnaast oriënteert de provincie zich op mogelijkheden voor het vinden van stikstofruimte voor nieuwe ontwikkelingen in een gebied, zoals de aanleg van een nieuwe woonwijk of weg.

Onlangs voltrok zich in Noord-Holland een scenario van hoe dat in de toekomst zou kunnen gaan. De melkveehouderij van de gebroeders Van Assem in Burgerbrug stond al tijden te koop. Hun 90 koeien hadden ze al van de hand gedaan. Daarmee ging voor schaapherder Marijke Dirkson en haar echtgenoot een droom in vervulling. Zij nemen hun intrek in de vrijgekomen stolpboerderij van de Van Assems, en brengen hun schaapskuddes mee. 

Schapen

Marijke Dirkson: “Wij maken al een tijdje Bokashi. Dat is een methode om organisch restmateriaal terug te geven aan de bodem. De gebroeders Van Assem bleken dat ook te doen. We gingen bij ze op bezoek om te kijken hoe zij dat deden. Toen bleek dat hun bedrijf te koop was. We keken die avond op Funda. Wat we daar zagen bleek heel erg op onze wensen aan te sluiten. Wij huurden tot dan toe extra grond voor onze schapenboerderij, maar we hadden nog geen eigen plek.  Daarnaast wilden we agrarisch circulair landbouw bedrijven. Dat deden we al maar met deze grond konden we dat verder uitbouwen. Het totale bedrijf kopen was voor ons eigenlijk niet haalbaar. Omdat we wisten dat de provincie op zoek was naar stikstofkansen, kwamen we met de provincie in contact en zo kon de verkoop uiteindelijk tot stand komen. We pachten nu de grond van de provincie, en we kijken samen hoe we de circulaire landbouw vorm kunnen geven.  Ook kijken we of we misschien publiek kunnen ontvangen, en of we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons kunnen laten werken. We zijn erg blij met de koop. Er gaat een wereld voor ons open.”

Minder stikstof

Als van een boerderij, met een stikstofvergunning voor het houden van koeien, de koeien worden ingewisseld voor schapen, blijft een deel van de stikstofruimte ongebruikt. Schapen produceren namelijk veel minder stikstof dan koeien. Die vrije ruimte zou deels kunnen worden ingezet voor andere activiteiten, bijvoorbeeld voor woningbouw. Een ander deel van de verminderde stikstofuitstoot, 30 procent, komt sowieso ten goede aan versterking van de natuur. Momenteel is dit zogenoemde ‘extern salderen’ met veehouderijbedrijven voor andere sectoren echter niet toegestaan. Er moet nog een besluit over worden genomen, en pas volgende maand wordt deze knoop doorgehakt. Ook bestaat er nog geen registratiesysteem voor vrijgekomen stikstof. Daar wordt in overleg met andere provincies en het Rijk aan gewerkt.