Toekomstvisie voor stationsgebied Haarlem en onderzoek naar locatie nieuw busstation

(08 oktober 2020)

Om het stationsgebied in Haarlem goed bereikbaar te houden, is het concept integrale Visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040 opgesteld door gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland.

Ook is onderzoek gedaan naar een geschikte locatie voor een nieuw busstation.

Stationsgebied Haarlem

Stationsgebied Haarlem

Met 10.000 nieuwe woningen in Haarlem wordt het drukker met meer mensen, meer verkeer en meer bedrijvigheid. Gemeente Haarlem en provincie Noord-Holland willen dat station Haarlem een goed bereikbaar OV-knooppunt blijft en het stationsgebied een veilige en aantrekkelijke plek is om te verblijven.

De gemeente en provincie hebben daarom samen met partners, stakeholders, experts en inwoners de ambities in kaart gebracht en op basis hiervan is de concept Toekomstvisie 2020-2040 voor het gebied tot stand gekomen. In de visie staan 5 ambities op het gebied van duurzaamheid, mobiliteit, economie, woningbouw en openbare ruimte.

De concept integrale Visie Stationsgebied Haarlem 2020-2040 is door de gemeente Haarlem vrijgegeven voor inspraak. De visie ligt tussen 26 oktober en 7 december 2020 ter inzage via de website van de gemeente. Haarlemmers, reizigers en andere geïnteresseerden kunnen dan vragen stellen over de visie of een zienswijze indienen. 

Busstation Schipholweg

Het openbaar vervoer zal in Haarlem tot 2040 naar verwachting met zo’n 50% groeien, ondanks de gevolgen van Covid19. Om de binnenstad en het stationsgebied zoveel mogelijk van deze groei te ontlasten, hebben de gemeente en de provincie daarom de mogelijkheid van een nieuw busstation onderzocht. In overleg met ontwikkelaars, vervoerders, wijkraden en de belangengroepen Fietsersbond, Rover, Buskruit en Bomenwachters zijn 15 potentiële locaties beoordeeld rondom Schipholweg en Europeaweg.

Meest kansrijk is een locatie op de Schipholweg tussen de Buitenrustbruggen en de Europaweg. Lees meer in het rapport ‘OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid’. Het onderzoek maakt deel uit van de landelijk Ontwikkelagenda van het Toekomstbeeld OV 2040.

OV-knooppunten

Stations zijn belangrijke schakels in de reis van mensen op weg naar werk, naar voorzieningen of recreatieve bestemmingen. Door OV-knooppunten optimaal in te richten, wordt de reistijd korter, zijn voorzieningen dichterbij en verminderen we files en CO2-uitstoot. Lees meer over het Programma OV-knooppunten en de verkenning OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (pdf, 13 kB).