Vrijwilligers Historische Groote Sluis in Zaandam in zonnetje gezet

(19 oktober 2020)

De afgelopen 2 jaar is intensief gewerkt aan de renovatie van de Wilhelminasluis in Zaandam. De impact op de omgeving was groot.

Ook voor het bestuur en de vrijwilligers die de Historische Groote  Sluis bedienen. Op zaterdag 17 oktober 2020 zijn het bestuur en de vrijwilligers daarom door Heijmans en de provincie Noord-Holland in het zonnetje gezet voor hun tomeloze inzet tijdens de verbouwing. Ook Koninklijke BLN Schuttevaer was aanwezig om hun waardering uit te spreken.

Enorme pluim

De vernieuwing van het sluizencomplex heeft veel gevraagd van de vrijwilligers van de Historische Groote Sluis. Met name tijdens de stremming afgelopen zomer toen de pleziervaart vanwege veiligheidsredenen niet door de Wilhelminasluis mocht varen. De vrijwilligers zijn zelfs na het vaarseizoen te hulp geschoten door extra bedientijden in te voeren zodat pleziervaart door de historische sluis kon blijven varen. En dat verdient een enorme pluim. Afgelopen zaterdag bedankte Heijmans en de provincie de vrijwilligers niet alleen voor de fijne en constructieve samenwerking maar ook voor hun bereidheid om extra te gaan bedienen.

Vrijwilligers Groote Sluis

Einde in zicht

Het einde van het de vernieuwing van de Wilhelminasluis is in zicht. De komende periode wordt het remmingswerk in de sluiskolk weggehaald. Ook wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting van de openbare ruimte, zoals het aanbrengen van lage leuningen. De werkzaamheden aan de Wilhelminasluis zijn eind 2020 gereed. Dan kunnen de vrijwilligers volgend vaarseizoen zonder obstakels de Historische Groote Sluis bedienen.